Gorzelnik zapłaci karę

Najnowsze


Producent alkoholi Sobieski Trade zapłaci 40 tys. złotych kary za przejęcie kontroli nad hurtownią alkoholi Centrum TMT bez zgody UOKiK.

Zgodnie z ustawą, tego typu fuzja musi być zgłoszona i zaopiniowana przez organ antymonopolowy, w tym wypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Chodzi o przejęcia, w których łączny obrót uczestniczących w transakcji przedsiębiorców przekroczył równowartość 50 mln euro w Polsce lub 1 mld euro na świecie. Zapis taki znajduje się w ustawie antymonopolowej przyjętej 21 kwietnia br.

- Spółka działająca na rynku alkoholi dokonując połączenia bez zgody prezesa złamała prawo antymonopolowe - mówi przedstawiciel Urzędu. W takich przypadkach UOKiK może nałożyć karę pieniężną do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu - nawet jeżeli przedsiębiorca nieumyślnie dokona koncentracji bez uzyskania zgody Urzędu.

Spółka Sobieski Trade nie udzieliła jeszcze komentarza w tej sprawie.

Źródło: PAP, APTN