Gorsze nastroje w bankowości. Mniej chętnych na kredyty

Najnowsze


Bankowcy z mniejszym optymizmem niż przed kwartałem przewidują poprawę w najbliższym półroczu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych poinformowały w czwartek podczas konferencji prasowej Związek Banków Polskich oraz TNS Polska, które tworzą wskaźnik pengab obrazujący koniunkturę w sektorze bankowym. We wrześniu spadł o 5,4 pkt do 25,1 pkt.

Marcin Idzik z TNS Polska zaznaczył, że w ujęciu rocznym wskaźnik ten wzrósł jednak o 5,3 pkt. - W okresie minionych dwóch miesięcy obserwowany jest spadek optymizmu w środowisku bankowym. Pomimo tego sytuacja na rynku bankowym jest oceniana jako korzystna - wskazywał.

Mniej klientów?

Jak dodał, we wrześniu nastąpiło wyhamowanie dynamiki wzrostu na wszystkich badanych rynkach. - W najbliższych trzech miesiącach przewiduje się nieznaczny spadek aktywności klientów na rynku bankowym. Wskaźnik wyprzedzający po wzroście w poprzednim miesiącu obecnie obniżył się o 6,8 pkt. pozostając nadal na wysokim poziomie 31 pkt - stwierdził. Jego zdaniem badani bankowcy z mniejszym optymizmem niż przed kwartałem przewidują poprawę w najbliższym półroczu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Gorzej w kredytach

W badaniu wskazano, że w przypadku kredytów gospodarstw domowych wskaźnik wyprzedzający spadł o 7 pkt proc., a wskaźnik bieżący zmniejszył się o 10 pkt proc. - Pogorszenie, które obserwujemy, dotyczy zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych, ominęło natomiast rynek kredytów samochodowych - wskazali autorzy badania. Dodali, że na rynku kredytów podmiotów gospodarczych sytuacja przedstawia się nieco gorzej niż w sierpniu. "O 4 pkt proc. spadła wartość wskaźnika ocen, zaś o 5 pkt proc. – wartość wskaźnika prognoz dla tego rynku" - napisano w badaniu. W przypadku kredytów obrotowych spadek salda ocen sięgnął 10 pkt proc., a spadek salda prognoz - 13 pkt proc.

Korekta

Z zestawienia wynika, że z korektą mamy do czynienia także na rynku depozytów osób indywidualnych. "O 5 pkt proc. niższe niż przed miesiącem jest saldo ocen rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych. Saldo ocen rynku depozytów terminowych dla osób indywidualnych w porównaniu z miesiącem ubiegłym spadło o 4 pkt proc. Saldo prognoz dla depozytów terminowych w porównaniu z wrześniem spadło o 10 pkt proc." - czytamy.

Wyższe oceny

W przypadku depozytów podmiotów gospodarczych sytuacja wygląda relatywnie dobrze, gdyż saldo ocen jest w porównaniu z sierpniem wyższe o 1 pkt proc. Zdaniem autorów badania jest to w głównej mierze pochodną znaczącego wzrostu wartości wskaźnika bieżącego dla depozytów terminowych (+10 pkt proc.).

Dodano, że poprawie bieżącej oceny sytuacji towarzyszy jednak pogorszenie prognoz. "Wartość wskaźnika wyprzedzającego dla depozytów bieżących jest o 7 pkt proc. niższa w porównaniu z sierpniem bieżącego roku" - napisano.

Autor: msz//gry / Źródło: PAP