Najnowsze

Górnicy z KHW bez "czternastek" i bezpłatnego węgla przez 3 lata. Będą bardziej zmotywowani?

Najnowsze

tvn24Zarządowi KHW udało porozumieć się ze związkowcami

Jest porozumienie między zarządem KHW a związkowcami. Zakłada ono, że na trzy lata zostaną zawieszone uprawnienia emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla oraz zasady wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i tzw. 14 pensji.

"W okresie zawieszenia zapisy HUZ będą zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć charakter motywacyjny dla pracowników. Nagroda za rok 2014 (14 pensja) zostanie wypłacona w KHW SA w terminie późniejszym tj. do 4 marca 2015, na dotychczasowych zasadach"- podała spółka w komunikacie.

- W okresie zawieszenia zapisy układu będą zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć charakter motywacyjny dla pracowników - poinformował Jaros. Bardziej motywacyjny ma być sposób naliczania "barbórki" oraz "czternastki" - w oparciu o średnią roczną. Dotychczas tę pierwszą obliczano na podstawie wynagrodzenia za październik, a drugą - średnią z ostatnich 3 miesięcy. - Nowe rozwiązanie jest lepsze, bardziej sprawiedliwe - podkreślił szef Sierpnia '80 w spółce Szczepan Kasiński. - Nie jesteśmy zadowoleni z tego porozumienia - zadeklarowali zgodnie przedstawiciele Solidarności i Sierpnia’80. Obaj przyznają jednak, że kompromis był konieczny, bo sytuacja spółki - jak i całego polskiego górnictwa - jest trudna. - Osiągnęliśmy kompromis, obie strony trochę ustąpiły. Musimy brać pod uwagę to, co będzie dalej z firmą – powiedział wiceprzewodniczący "S" w KHW Piotr Bienek. - Z bólem to podpisaliśmy, choć rozumiemy, że sytuacja jest trudna, pracownicy też to rozumieją - dodał Kasiński.

Priorytetem świadczenia dla pracowników

Obaj związkowcy podkreślili, że priorytetem musiały być w takiej sytuacji uprawnienia pracowników, a nie emerytów i rencistów, którzy mają zapewnione źródło dochodu. Zapowiedzieli działania na rzecz najuboższych z tej grupy oraz monity w sprawie rozwiązania sprawy deputatów węglowych do rządu. KHW to kolejna spółka, która w obliczu kryzysu szuka oszczędności. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwrócił się niedawno do działających w spółce związków zawodowych o opinię ws. zawieszenia na trzy lata części świadczeń, w tym 14. pensji. We wrześniu JSW poinformowała, że rozważa także likwidację uprawnień emerytów do bezpłatnego węgla od początku 2015 r. We wrześniu uchwałę o likwidacji uprawnień m.in. emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. przyjął zarząd Kompanii Węglowej. Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu strata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln zł netto. Na sprzedaży węgla w pierwszych sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad miliard zł.

Związkowcy nie dawali zgody na zmiany

Wszystko zaczęło się od protestów górników, którzy nie godzili się na zmiany zaproponowane przez KHW.

We wrześniu uchwałę o likwidacji uprawnień m.in. emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. przyjął zarząd Kompanii Węglowej (KW). Niedawno rada nadzorcza spółki przyjęła program naprawczy; do tej pory Kompania nie ujawnia szczegółów, które mają być przekazane opinii publicznej być może dopiero w drugiej dekadzie listopada.

Według wcześniejszych sygnałów projekt programu naprawczego KW na lata 2014-20 zakładał m.in. ograniczenie kosztów, koncentrację produkcji w zakładach o wysokiej rentowności, zmianę polityki sprzedaży, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki.

Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, bez wdrożenia planu naprawczego spółka wkrótce upadnie. W połowie września prezes informował, że spośród 14 kopalń KW rentowne są trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem.

Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu strata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln zł netto. Na samej sprzedaży węgla w pierwszych sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad miliard zł.

Autor: pp / Źródło: khw.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości