Górnicy Halemby za strajkiem

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24"Halemba" zastrajkuje?zginęło 23 górników

Prawie 90 procent uczestników referendum w kopalni Halemba opowiedziało się za strajkiem. Strajk ostrzegawczy może nastąpić juz 7 lipca. Spór w kopalni ma podłoże płacowe, inicjatorem protestu jest związek zawodowy Sierpień 80.

- 88,9 proc. górników kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej, biorących udział w referendum strajkowym, opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. Głosowało blisko 60 proc. obecnych w pracy – podał Wolny Związek Zawodowy Sierpień'80.

Górnicy chcą bronić wysokości miesięcznych premii. Związkowcy wyliczyli, że ich zmniejszenie może kosztować każdego górnika ok. 200 zł miesięcznie. Przedstawiciele Kompanii Węglowej, do której należy kopalnia, zaprzeczają, że chcą obniżyć tegoroczne zarobki załogi.

W referendum wzięło udział 2 399 osób, co stanowi 43,9 proc. całości załogi i blisko 60 proc. obecnych tego dnia w pracy. Za przeprowadzeniem strajku zagłosowały 2 132 osoby (88,9 proc.), przeciw 240 (10 proc.).

Jak poinformował przewodniczący "Sierpnia'80" Bogusław Ziętek, załoga czeka do 7 lipca na decyzje dyrekcji kopalni i zarządu KW. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, 7 lipca odbędzie się strajk ostrzegawczy, a jeśli i to nie przyniesie rozwiązania, to 14 lipca rozpocznie się strajk bezterminowy.

- Kompania może być pewna, że wtedy strajk rozleje się również na inne zakłady. Celem związku nie jest jednak organizowanie strajku, tylko obronienie górniczych wynagrodzeń. Jesteśmy gotowi do rozmów – powiedział Ziętek.

KW liczy, że do tego nie dojdzie i zapowiada dalsze rozmowy ze związkowcami. Jednocześnie KW uważa spór zbiorowy za nielegalny i zawiadomiła o nim Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Kompania argumentuje, że propozycja regulacji ruchomych składników wynagrodzenia, czyli premii, to efekt przekroczenia funduszu płac, spowodowanego realizacją porozumienia z początku roku, kiedy łączono kopalnie "Halemba" i "Wirek". Zgodnie z nim, płace w połączonych kopalniach rosną w tym roku średnio o 14,87 proc., wobec 14,7 proc. w całej KW. To największy wzrost spośród wszystkich kopalń Kompanii.

- W tej kopalni zawarto odrębne porozumienie, niezwiązane bezpośrednio z ogólnym porozumieniem płacowym w firmie z 3 stycznia. Związki zgodziły się wówczas na możliwość regulacji premii, jeżeli analizy wykażą przekroczenie wskaźników - tłumaczy rzecznik KW Zbigniew Madej.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24