Gigantyczna kara dla PZU podtrzymana

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Gigantyczna kara dla PZU podtrzymana

Praktyki PZU Życie w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych naruszają zasady konkurencji - uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, potwierdzając decyzję UOKiK z 2007 r. Spółka nie zdecydowała jeszcze, czy złoży apelację od wyroku w Sądzie Apelacyjnym.

Jak podkreślił UOKiK w swoim komunikacie, utrzymana została kara nałożona na przedsiębiorcę - w wysokości 50 mln zł.

Rzecznik PZU Michał Witkowski poinformował, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, PZU Życie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego złożenia apelacji. Podkreślił, że kara prezesa UOKiK została nałożona za działania firmy sprzed ponad 10 lat, które według PZU Życie były zgodne z prawem. - W chwili nakładania kary przez prezesa Urzędu, PZU Życie już od kilku lat nie stosował przedmiotowych praktyk - zaznaczył Witkowski.

Dodał, że "od początku sporu PZU Życie podkreślał, że działał zgodnie z prawem, w tym z prawem cywilnym, co potwierdzały orzeczenia sądów cywilnych".

Sprawa sprzed lat

Wyrok SOKiK dotyczy decyzji UOKiK z października 2007 roku. "Urząd ustalił wówczas, że spółka PZU na Życie (PZU Życie), wykorzystując swoją pozycję na rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie, utrudnia pracodawcom skorzystanie z oferty jej konkurentów" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Według Urzędu, jedna z praktyk dotyczyła wymogu wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez co najmniej 75 proc. pracowników, pomimo że nie byli oni stroną umowy. "Ponadto spółka traktowała rezygnację z umowy większości pracowników jako wypowiedzenie kontraktu przez pracodawcę i obciążała go kosztami regulowania należności z tytułu składek za trzymiesięczny okres wypowiedzenia" - zaznaczył Urząd.

"Ze względu na szczególnie dużą skalę oraz długotrwałość działań, na PZU Życie została nałożona kara finansowa w wysokości 50 mln złotych" - dodał.

Po interwencji Urzędu PZU Życie zmienił pierwsze z opisanych postanowień, nie aneksował jednak wszystkich umów zawartych przed tą datą. Oznacza to, że nadal stosowane są wszystkie praktyki wzbudzające zastrzeżenia UOKiK - informuje Urząd.

SOKiK nakazał PZU Życie zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24