Giełdowi potentaci na plusach

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24PKO BP podał kwartalne wyniki

Swoje kwartale wyniki podały w poniedziałek Polska Grupa Energetyczna, Enea SA i PKO Bank Polski. Wszystkie zanotowały zyski, często zaskakująco wysokie wobec oczekiwań analityków.

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2009 roku wzrósł rok do roku o 53 proc., do 727 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

"Wzrost poziom zysku netto w III kwartale 2009 roku w porównaniu z III kwartałem 2008 roku wiązał się głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz detalicznym, pomimo niższego zrealizowanego przez grupę PGE wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych" - napisano w komentarzu do wyników PGE.

Przychody grupy PGE w trzecim kwartale zwiększyły się rok do roku o 13 proc., do 4,77 mld zł. "Największy przyrost przychodów nastąpił w przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które wzrosły o 608,5 mln zł głównie z powodu wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz detalicznym" - podała spółka.

Narastająco od początku 2009 roku zysk netto grupy PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 2,52 mld zł (wzrost rok do roku o 79 proc.), a przychody 15,87 mld zł (wzrost o 6,4 proc.).

Enea też z zyskiem

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrósł w trzecim kwartale 2009 roku do 54,9 mln zł z 45 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała spółka w swoim raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny grupy spadł do 15,44 mln zł z 59,1 mln zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży netto wzrosły natomiast do 1,65 mld zł z 1,49 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po 9 miesiącach tego roku Enea ma 446,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 439,4 mln zł zysku operacyjnego i 5,24 mld zł przychodów ze sprzedaży netto. PKO BP z mniejszym zyskiem

W trzecim kwartale 2009 r. skonsolidowany zysk netto PKO BP wyniósł 638,5 mln zł wobec 904,2 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy zamknął się kwotą 1,332 mld zł (1,593 mld w III kw. 2008). Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły z 605,5 do 701,30 mln zł.

Prognoza analityków zakładała, że skonsolidowany zysk netto na około 570,5 mln zł.

W ujęciu narastającym grupa odnotował po III kwartałach 2009 r. 1,789 mld zł skonsolidowanego zysku netto podczas gdy rok wcześniej było to 2,752 mld zł.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24