Giełda zaskoczyła wynikiem. Pozytywnie

Najnowsze

TVN24W całym 2013 r. grupa miała 113,5 mln zł zysku netto

Skonsolidowany zysk netto GPW wyniósł w czwartym kwartale 2013 roku 28,5 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensusu na poziomie 24,1 mln zł.

Wynik EBIT grupy wyniósł 26,4 mln zł wobec 26,9 mln zł przed rokiem i był nieco wyższy od prognoz rynkowych na poziomie 24,6 mln zł.

Lepiej od oczekiwań

Jak podała GPW jej przychody wyniosły 70,9 mln zł przy 74,1 mln zł rok wcześniej. Analitycy szacowali, że wyniosą one 69 mln zł. W całym 2013 r. grupa miała 113,5 mln zł zysku netto, 118,6 mln zł zysku operacyjnego i 283,8 mln zł przychodów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa, która daje możliwość obrotu papierami wartościowymi, czy instrumentami finansowymi.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24