Najnowsze

Giełda prywatna, ale państwowa

Najnowsze

TVN24Akcje giełdy należące do Skarbu Państwa będą uprzywilejowane

Skarb Państwa zmienił statut Giełdy Papierów Wartościowych. Jej akcjonariusze jednogłośnie przyjęli propozycję mającą zagwarantować mu kontrolę nad spółką nawet po jej prywatyzacji.

Skarb Państwa uzyskał uprzywilejowanie własnych akcji - na każdą będą przypadać 2 głosy na walnym zgromadzeniu.

Ponadto zabezpieczył też giełdę przed "niekontrolowanym przejęciem". W tym celu ograniczył prawo tych nowych akcjonariuszy, którzy będą posiadać ponad 10 proc. głosów. Akcjonariusze ci będą mogli wykonywać prawo głosu co najwyżej z 10 proc. akcji, choćby mieli nawet ponad połowę akcji GPW. Ale limit ten - rzecz jasna - nie będzie dotyczył Skarbu Państwa.

Akcjonariusze zgodzili się też na ubieganie się o dopuszczenie akcji GPW do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji oraz ich rejestrację w KDPW.

Po planowanej na koniec tego roku prywatyzacji GPW Skarb Państwa chce pozostawić w swoich rękach 36 proc. akcji giełdy. Ale będzie kontrolował sytuację na walnym zgromadzeniu, bo te akcje będą dawały 72 proc. głosów.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24