Gdyby zmiany w OFE nie weszły w życie, konieczna byłaby podwyżka podatków?

TVN24 Biznes

CC BY-SA, FlickrRząd przyjął projekt zmian w emeryturach

Proponowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym mają na celu także poprawienie sytuacji budżetowej państwa - wynika z uzasadnienia do projektu zmian w OFE. W tzw. Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że podobny efekt do tego uzyskanego w wyniku zmian w OFE dałoby "pozyskanie kwoty dodatkowych dochodów sektora finansów publicznych poprzez np. podniesienie stawek VAT i PIT".

Każdy projekt ustawy opatrzony jest załącznikami. Wśród nich są m. in. uzasadnienie do projektu i tzw. Ocena Skutków Regulacji (OSR). OSR opisuje przewidywane skutki proponowanych zmian. Przygotowuje go - zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. OSR nie jest jednak wiążący dla ustawodawcy.

Co w zamian?

W uzasadnieniu do opublikowanego przez ministerstwo pracy projektu dotyczącego zmian w OFE czytamy, że "kolejnym ważnym efektem wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym będzie skokowe obniżenie długu publicznego w 2014 r. i ograniczenie potrzeb pożyczkowych, a więc i poziomu długu publicznego w kolejnych latach".

Według szacunków ministerstwa finansów, zamieszczonych w OSR, wpływ proponowanych zmian na finanse publiczne to w 2014 roku dodatkowe 20 mld zł.

Co gdyby proponowane przez rząd zmiany nie weszły w życie? Zdaniem prawników, konieczne byłoby np. podniesienie stawek VAT do 27 proc. lub PIT o ok. 3 proc. W Ocenie Skutków Regulacji czytamy: "w warunkach roku 2014 r. podobny do uzyskanego efekt (tj. 20 mld zł) dałoby pozyskanie kwoty dodatkowych dochodów sektora finansów publicznych poprzez np. podniesienie stawek VAT (podstawowa 23 proc. i obniżona 8 proc.), które musiałyby wzrosnąć o ok. 4 punkty procentowe każda lub poprzez podniesienie obu stawek PIT o nieco ponad 3 punkty procentowe lub stawki podstawowej (18 proc.) o blisko 3,5 punktu procentowego".

Przyjęte

Jak poinformował we wtorek premier Donald Tusk, rząd przyjął projekt zmian w systemie emerytalnym. Projekt przewiduje przeniesienie obligacji Skarbu Państwa z OFE do ZUS. 3 lutego 2014 r. OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto każdego funduszu. W pierwszej kolejności do ZUS trafią obligacje i bony skarbowe. "Przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS wpłynie na obniżenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB oraz podniesie wiarygodność Polski na rynkach finansowych" - zapewniło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. "Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą sami decydowali, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. (...). W przypadku pozostałych osób składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS" - wyjaśniło CIR. Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadnie z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona będzie również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. Do 31 lipca 2014 r. zakazane będą reklamy zawierające informacje o OFE. Projekt zakłada też zmiany dotyczące Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają zachęcić do oszczędzania w tym systemie.

Autor: mn/jk / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CC BY-SA, Flickr