Gdyby nie nasze prawo byłyby miliardy...

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Biurokracja hamuje inwestycje

- Firmy zagraniczne uznają Polskę za atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji, ale zaznaczają, że inwestycji tych mogłoby być więcej, gdyby nie niejasne i skomplikowane przepisy prawne - twierdzą eksperci Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. I apelują do rządzących o bardziej zdecydowane ruchy dla odbiurokratyzowania gospodarki.

Według PAIiIZ najwięcej ograniczeń dla inwestorów stwarzają przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, podatkowe, dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii, działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zakresu legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców.

- Brak planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi do przedłużenia procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji projektów, szczególnie tych z sektora odnawialnych źródeł energii, dotyczących budowy farm wiatrowych - powiedział prezes zarządu PAIiIZ Sławomir Majman.

Jako inne problemy wymieniano m. in. długi czas wydawania decyzji, rozbieżne interpretacje przepisów przez urzędników, czy po prostu ich niejasność.

Zmiany się opłacą

Eksperci PAIiIZ wskazywali też na konieczność jak najszybszej nowelizacji przepisów umożliwiających obejmowanie gruntów prywatnych statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych, czy ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców i uzyskiwania przez nich pozwoleń na pracę.

Jak poinformowała PAIiIZ, w 2008 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły 10,8 mld euro i były o prawie 42 proc. niższe niż w 2007 roku, kiedy wyniosły 17,2 mld euro. Zdaniem ekspertów Agencji był to wynik spowolnienia gospodarczego.

PAIiIZ podała też wynik przeprowadzonego na jej zlecenie badania klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2009 r. Przedsiębiorcy ocenili go na 3,3 punktu w pięciostopniowej skali. Jako przyczynę największych kłopotów wskazali niejasne i niesprzyjające inwestowaniu przepisy prawne. Najlepiej ocenili dostępność do materiałów, kwalifikacje siły roboczej, stabilność polityczną.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24