Gaz z węgla będzie tańszy? Amerykanie wspierają nowe projekty technologii "czystego węgla"

Najnowsze

Fakty TVNNiesprzedany węgiel zalega na hałdach

Amerykański Departament Energii (DoE) przyznał rządowe granty na rozwój czterech różnych technologii towarzyszących zgazowaniu węgla. To jedna z metod ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczeń przy produkcji energii z węgla.

Jak ogłosił DoE, w sumie 16 mln dol. rządowej pomocy w ramach Gasification Systems Program ma pomóc w rozwoju technologii przetwarzania węgla za pomocą gazyfikacji w wodór, paliwa, chemikalia przy jednoczesnej produkcji energii.

Gaz z węgla

- Współpracując z przemysłem w opracowaniu wysoko wydajnych i niskoemisyjnych metod produkcji gazu syntezowego i energii, Departament angażuje się w innowacyjne rozwiązania, które napędzają wzrost gospodarki, a jednocześnie korzystają z węgla przy maksymalnym stopniu ochrony środowiska - powiedział sekretarz energii Ernest Moniz.

Gazyfikacja węgla to proces, który w wyniku reakcji w odpowiednich warunkach węgla z parą wodną daje tzw. gaz syntezowy, czyli mieszaninę wodoru i tlenku węgla. Może być źródłem energii poprzez spalenie albo użyty na inne sposoby. Według DoE integrowane instalacje gazyfikacji i wychwytu CO2 mogą zapobiec emisji nawet 90 proc. tego gazu. Jednocześnie Departament wskazuje, że wspierany kierunek rozwoju technologii powinien obniżyć ceny gazu syntezowego i rozszerzyć jego zastosowanie np. na produkcję paliw płynnych.

Ceny surowca

Pierwszy z wyróżnionych projektów to budowa przez firmę Aerojet Rocketdyne demonstracyjnej, ale też o znaczeniu komercyjnym instalacji zgazowania połączonego z oczyszczeniem gazu syntezowego. Poprawa parametrów procesu, m.in. przez opracowanie nowych katalizatorów ma obniżyć cenę gazu o wysokiej zawartości wodoru.

Kolejny grant trafi do koncernu Alstom, który również pracuje nad technologią otrzymywania gazu syntezowego o wysokiej zawartości wodoru przy pomocy związków wapnia.

Jeszcze inną technologię wychwytu CO2 i produkcji gazu - opartą o transport tlenu przez membranę - będzie testowała firma Praxair.

Grant dostało również konsorcjum firm i uczelni, które zamierza zaprojektować i zbudować specjalny reaktor, w którym z odpowiednią wydajnością zachodziłyby procesy poprawy jakości gazu syntezowego - wychwyt CO2 i odzyskiwanie wodoru.

Ambitne plany

Od 2009 r. Stany Zjednoczone prowadzą ambitny program ograniczenia emisji gazów cieplarnianych za pomocą wszystkich możliwych środków - od efektywności energetycznej, przez OZE i atom, po ograniczenie różnymi metodami emisji CO2 ze spalania węgla. Amerykańskie podejście zakłada niestawianie sobie wiążących celów, ale w ciągu kilku ostatnich lat USA, głównie dzięki zastąpieniu węgla tanim gazem, ograniczyły emisję bardziej niż UE.

Gasification Systems Program jest jednym z programów prowadzonych przez Biuro Energii Kopalnej (OFE) Departamentu Energii w ramach tej polityki rządu. 10-letni program rozwijania technologii "czystego węgla" jest wart 2 mld dol. - powiedział PAP szef OFE Christopher Smith.

"Zwiększyć wydajność"

DoE dofinansowuje m.in. projekty wychwytu CO2, który w USA powszechnie jest już używany do zatłaczania w złoża ropy, by wydobyć dodatkowe ilości surowca. Wydajność na niektórych "umierających" polach wzrasta radykalnie - zauważył szef OFE. Przy wsparciu DoE powstaje Petra Nova - największa na świecie instalacja wychwytu CO2 z największej w USA elektrowni węglowej. Niedawno przy wsparciu funduszy federalnych ruszył projekt SkyMine - instalacja wiążąca dwutlenek z cementowni w formie krystalicznej - jako sodę czy wapień, wykorzystywane do innych celów.

- Nasze doświadczenia są jasne, każdy kraj, który chce zmniejszyć emisję do rozsądnego poziomu, musi się zmierzyć z problemem emisji z węgla w energetyce - dodał Smith. Jak mówił, władze federalne dofinansowują różne innowacyjne projekty, które mają pokazać biznesowi, że można w ten sposób osiągać korzyści. - Nigdy nie wiadomo, jaka technologia w przyszłości okaże się opłacalna, a takie projekty z reguły generują wartość dodaną, stymulują badania itp. - podkreślił.

W Europie KE widziała w technologii CCS - czyli wychwytu i składowania CO2 - sposób na ograniczanie emisji, jednak w zasadzie wszystkie pilotażowe projekty upadły z powodu braku perspektyw opłacalności. Dopiero w lipcu 2014 r. KE postanowiła dofinansować kwotą 300 mln euro pierwszy duży projekt CCS - w elektrowni węglowej Drax w Yorkshire w Wielkiej Brytanii.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN