Gaz łupkowy na Wyspach. Raport: rząd musi uprościć procedury

Najnowsze

TVN 24Według autorów raportu, rząd brytyjski zmierza w dobrym kierunku w zakresie wsparcia dla sektora łupkowego

Brytyjski rząd musi ułatwić i przyspieszyć procedury związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń na poszukiwania gazu łupkowego, jeśli kraj ten chce wykorzystać w pełni potencjał swoich złóż niekonwencjonalnych – stwierdza w raporcie firma konsultingowa Poyry.

Według autorów raportu, rząd brytyjski zmierza w dobrym kierunku w zakresie wsparcia dla sektora łupkowego, o czym świadczą choćby preferencyjne stawki podatkowe czy korzyści dla mieszkańców rejonów, w których prowadzone będą poszukiwania.

Prościej i szybciej

Warunkiem koniecznym do przyspieszenia prac poszukiwawczych jest jednak uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z procesem koncesyjnym oraz uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, od których uzależnione są poszukiwania złóż. Autorzy raportu wyliczyli, że od momentu udzielenia koncesji do rozpoczęcia komercyjnego wydobycia, w obecnym reżimie prawnym może minąć od sześciu do ośmiu lat. Według Poyry, czas ten powinien zostać skrócony do około czterech lat. Zdaniem ekspertów kwestia ta stanie się szczególnie istotna wraz z przewidywanym wzrostem liczby odwiertów poszukiwawczych a następnie wydobywczych. Ich liczba może sięgnąć 100 rocznie do 2024 roku. Będzie to wymagało albo znaczącego zwiększenia tempa rozpatrywania wniosków albo uproszczenia procedur.

"Jedno okienko"

Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu uzyskiwania pozwoleń byłoby stworzenie jednego "okienka podawczego" dla firm z sektora. Pozwoliłoby to uprościć do minimum bariery biurokratyczne wynikające z podziału kompetencji w zakresie udzielania stosownych pozwoleń pomiędzy różne organy rządowe i samorządowe. Krokiem w tym kierunku było powołanie jeszcze pod koniec 2012 roku rządowego biura ds. gazu łupkowego, które ma za zadanie koordynować działalność legislacyjną a także nadzorczą i stanowić swego rodzaju stały organ konsultacyjny w relacjach pomiędzy rządem a branżą. Przy tej okazji pojawiały się zapowiedzi kolejnych kroków w kierunku uproszczenia i skrócenia procedur pozwalających na uzyskanie pozwolenia na wiercenia. Na razie jednak trudno zweryfikować postęp w tym zakresie ze względu na nieliczne odwierty poszukiwawcze. W połowie 2014 roku rząd brytyjski zamierza rozpocząć kolejną rundę koncesyjną, która obejmować będzie obszary lądowe. Jej efektem może być skokowy wzrost liczby wykonywanych co roku odwiertów poszukiwawczych.

"Boskie łupki" - reportaż o gazie łupkowym w USA - autor Marek OsiecimskiTVN24 BiS

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24