Frank już nie zaszaleje

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huW luty 2009 roku za franka płacono ponad 3,33 zł

Banki centralne: Polski, Szwajcarii, Węgier i strefy euro przestały dokonywać operacji typu swap walutowy, w których franki szwajcarskie dostarczane są za euro - poinformował NBP w poniedziałkowym komunikacie. Swapy między bankami centralnymi była to kroplówka, dzięki której polskie banki mogły przez rok szalejącego kryzysu pożyczać w NBP franki, niedostępne na rynku.

Bank centralny wyjaśnił, że spadł popyt na gotówkę zapewnianą przez tego typu operacje i poprawie uległy warunki na rynku franka szwajcarskiego. NBP poinformował, że w związku z tym, ostatnia operacja swapowa zostanie przeprowadzona 25 stycznia 2010 roku.

"Biorąc pod uwagę utrzymujący się brak popytu na operacje typu swap walutowy na parze frank/złoty oraz planowane zakończenie operacji swapowych euro/frank pomiędzy SNB (Narodowy Bank Szwajcarii) i NBP, Narodowy Bank Polski nie przewiduje dalszych operacji typu swap na parze walut frank złoty" - czytamy w komunikacie NBP.

Transakcje swapowe polegają na wymianie jednej waluty na drugą na określony czas, a następnie na dokonaniu operacji odwrotnej po ustalonym wcześniej kursie. NBP wprowadził swap walutowy na franka szwajcarskiego w reakcji na oczekiwanie sektora bankowego, cierpiącego w wyniku kryzysu finansowego na brak płynności w szwajcarskiej walucie.

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu