Najnowsze

Fitch potwierdza rating Polski. "Gospodarka wykazuje wysoki stopień odporności i stabilności"

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatFitch potwierdza rating Polski i jego perspektywy

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-", oceniając perspektywę ratingu jako stabilną.

Fitch podaje na swojej stronie internetowej, że "polska gospodarka wykazuje wysoki stopień odporności i stabilności". Agencja prognozuje, że realny wzrost polskiego PKB zwiększy się do 3 proc. w 2014 roku i 3,2 proc. w 2015 roku, powyżej średniej w strefie euro i średniej w regionie.

Stabilnie

Fitch zaznacza też w komunikacie, że główne czynnik wzrostu mogą pochodzić z eksportu, popytu krajowego i konsumpcji. "Oczekuje się, że do wzrostu mogą przyczynić się też inwestycje publiczne ze środków europejskich na latach 2014-2020" - pisze agencja. "Fitch prognozuje też, że wskaźnik długu publicznej naszego kraju spadnie do 50 proc. PKB. "Będzie to wynikać z przeniesienia na początku lutego skarbowych papierów wartościowych i innych instrumentów dłużnych o wartości 8,5 proc. PKB z Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz późniejszego umorzenia papierów skarbowych" - informuje w komunikacie. Agencja ocenia ten krok jako "neutralny". "Wiarygodny system walutowy i kurs wymiany oraz brak istotnych zaburzeń równowagi makroekonomicznej nadal będą wspierać dostęp do elastycznej linii kredytowej z MFW" - zauważa Fitch. Agencja ocenia też polski system bankowy jako silny, a jego perspektywy jako stabilne.

S&P też potwierdza

Na początku lutego ratingi Polski potwierdziła agencja ratingowa Standard & Poor's wskazując, że ich perspektywa jest stabilna. Według agencji polska gospodarka ma silne fundamenty. Agencja potwierdziła rating dla długoterminowego i krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej na poziomie "A-/A-2", a dla długoterminowego i krótkoterminowego długu w walucie krajowej na poziomie "A/A-1".

Autor: mn/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl