Fiskus życzliwy powodzianom

Najnowsze

Aktualizacja:

Osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanej pomocy finansowej z budżetu państwa lub zakładu pracy. Urzędy skarbowe w całym kraju podejdą też ze zrozumieniem do sytuacji podatników, którzy w związku z kataklizmem stracili dokumenty lub nie mają możliwości złożenia w terminie deklaracji podatkowej - zapowiada ministerstwo finansów.

Wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek ze zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6 000 zł w ciągu roku podatkowego.

Powódź nie sprzyja rozliczeniom

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu.

- Trwająca powódź i towarzyszące jej okoliczności utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podatnikom wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Urzędy skarbowe podejdą do tej sytuacji ze zrozumieniem i umożliwią ich uzupełnienie w najmniej uciążliwy sposób - zapewnił wiceminister finansów Maciej Grabowski.

W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty, bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli wskażą, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.

PORADNIK DLA POWODZIAN

CZYTAJ RAPORT: POLSKA POD WODĄ

OD CZWARTKU ZNÓW POPADA - ZOBACZ PROGNOZY

Jak pomóc powodzianom? Zobacz: www.tvn24.pl/pomoc

Źródło: TVN CNBC Biznes