Fiskus ostrzy zęby na kolejne miliardy z akcyzy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Papierosy znów na celowniku fiskusa

Wprowadzenie w życie nowej ustawy o akcyzie ma przynieść budżetowi w 2009 roku ponad 2,4 mld zł, a nie - jak wcześniej planowano - około 2 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

"(...) Dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu proponowanych rozwiązań mogą wynieść w 2009 r. ok. 2 420 mln zł. Jednak skutki dla budżetu w kolejnych latach obowiązywania ustawy zależne będą w znacznej mierze od ewentualnych zmian wysokości stawek podatku akcyzowego" - oceniają autorzy nowych przepisów.

Gaz LPG do samochodów z 695 do 1100 złotych za 1 tys. kg Gaz ziemny do samochodów z 0 do 100 zł za 1 tys. kg Tytoń do ręcznego skręcania papierosów o ok. 51,6 proc. Papierosy gotowe o ok. 18,1 proc. Planowany przez fiskusa wzrost akcyzy

"W 2009 r. o ok. 18,10 proc. (wzrośnie akcyza) na papierosy, o ok. 51,60 proc. na tytoń do ręcznego sporządzania papierosów i na inny tytoń do palenia o ok. 172 proc. przy założeniu, iż w 2008 r. nie wzrośnie cena detaliczna i tym samym nie wzrośnie kwota akcyzy liczona w procencie ceny detalicznej" - napisali autorzy projektu.

Wcześniej resort planował, że od 2009 r. stawki wzrosną o 15,8 proc. na papierosy, o 11,5 proc. na tytoń do ręcznego sporządzania papierosów i na inny tytoń do palenia o 100 proc. Zmiany te miały dać dodatkowe wpływy rzędu 1,7 mld zł.

Utrzymano pozostałe propozycje. Wśród najważniejszych zmian, jakie znalazły się w projekcie, jest nowy sposób obliczania akcyzy od energii elektrycznej. Po wejściu w życie ustawy, akcyza ma być płacona przez dystrybutorów energii, a nie - jak to jest obecnie - przez producentów.

Resort chce zachować dotychczasową stawkę podatku, co oznacza straty dla budżetu w wyniku strat przesyłowych energii. MF ocenia, że w skali roku straty te wyniosą w ok. 270 mln zł (przy stawce akcyzy na energię elektryczną pozostającej na niezmienionym poziomie).

Nowa ustawa wprowadza też zasady opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do celów opałowych (z wprowadzeniem jednoczesnego zawieszenia poboru do 31 października 2013 roku) oraz węgla i koksu (zawieszenie do 1 stycznia 2012 roku). Resort finansów dodał jednak zastrzeżenie, że może wcześniej zacząć pobierać akcyzę na gaz opałowy, jeśli jego udział w konsumpcji energii w kraju przekroczy 25 proc. Gdy przekroczy poziom 20 proc., wówczas fiskus będzie pobierał połowę ustalonej stawki - czyli 50 proc. z 1,18 zł za GJ.

Projekt zakłada też wzrost stawki na gaz LPG z 695 zł/1000 kg na 1100 zł/1000 kg. Ma to dać budżetowi 700 mln zł rocznie. Wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny sprężony do napędu silników spalinowych w wysokości 100 zł/1000 kg (przy założeniu, że sprzedaż tego gazu wyniesie ok. 2700 tys. kg) przyniesie wzrost dochodów budżetowych o ok. 0,3 mln zł.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24