Fiskus daruje emigrantom

Najnowsze

Aktualizacja:
PAPNowe prawo obejmuje miliony Polaków pracujących za granicą

Prezydent podpisał ustawę o abolicji podatkowej. Dzięki temu Polacy pracujący i zarabiający za granicą unikną płacenia dodatkowego podatku w Polsce. A zaległe podatki zostaną im darowane.

Abolicja dotyczy Polaków zarabiających w krajach, z którymi Polska ma, bądź miała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujące dodatkowe rozliczenie się z fiskusem w kraju.

Jest to bardzo istotna zmiana dla milionów Polaków za granicą , bowiem wcześniej podatki obliczane były za pomocą tzw. metody zaliczenia proporcjonalnego, powodującej, że pracujący i płacący podatki tam, gdzie zarabiają, musieli dopłacić również proporcjonalne podatki w Polsce.

Ustawa przewiduje umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia. Zakładatakże zwrot podatku dla tych podatników, którzy w latach 2002-2007 rozliczyli sięz polskim urzędem skarbowym i zapłacili podatek.

Jak uzyskać zwolnienie

Aby nie płacić dodatkowego podatku, należy do wniosku podatkowego dołączyć oświadczenia o wykonywanej pracy za granicą i zapłaconym tam podatku. Osoby chcące otrzymać zwrot nadpłaconego po 2002 roku podatku będą mogły ubiegać się o jego zwrot w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy (wejdzie ona w życie z dniem ogłoszenia).

Gdzie nie obowiązuje

Niestety nie wszystkich Polaków za granicą ustawa obejmie. Niekorzystna dla Polaków pracujących za granicą metoda zaliczenia proporcjonalnego funkcjonuje ciągle m.in. w umowach z: Belgią, Holandią, Finlandią, Danią, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Australią.

Do końca 2006 r. umowy przewidujące tę niekorzystną metodę zawarte były także z Wielką Brytanią i Irlandią Północną, które po wejściu Polski do UE stały się popularnymi miejscami emigracji zarobkowej.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O UCHWALONEJ PRZEZ SEJM USTAWIE

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP