Firmy wciąż padają jak muchy

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24ZNTK Łapy to przykład spektakularnego bankructwa dużej firmy w zeszłym roku. Teraz przyszła kolej na małe

W I półroczu 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 368 polskich przedsiębiorstw wobec 325 upadłości firm w I półroczu ubiegłego roku - wynika z analizy Euler Hermes. - Dynamika wzrostu liczby upadłości obecnie spowolniła, ale nie spodziewajmy się wyraźnej poprawy - spadku ich liczby - napisali eksperci.

Autorzy badania zwracają uwagę na spadek liczby upadłości dużych firm i utrzymującą się dynamikę wzrostu liczby bankructw w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Teraz kolej na małych

"W II kwartale nastąpiła zmiana tendencji - nie przybywa już tak dynamicznie upadłości firm dużych, wzrost ten utrzymuje się natomiast w sektorze MSP. Świadczy o tym m.in. porównanie łącznego obrotu dziesięciu największych bankrutów: w I kwartale wynosił on 2,25 mld złotych, podczas gdy w II kwartale suma ta zamknęła się kwotą 1,4 mld złotych" - napisano.

"Nie oznacza to, iż duże firmy nie są zagrożone upadłością, ale widać już efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych. Ze względu na skalę działalności mają one mocniejszą pozycję przetargową (niż firmy MSP) w kwestii negocjacji prowadzących do zmniejszania kosztów - obniżenia marż swoich dostawców, jak i odbiorców. Te działania dostosowawcze odbiły się w części właśnie na wynikach firm z sektorach MSP. Duże firmy także zazwyczaj jako pierwsze znajdują nowe obszary, rynki, gdzie wzrost jest możliwy" - dodano.

Euler Hermes to międzynarodowa grupa finansowo-ubezpieczeniowa powstała z połączenia francuskiej grupy Euler oraz niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Hermes Kreditversicherungs AG, operuje na światowym rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego i windykacji należności. W Polsce od 2004 roku, na podstawie licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów, działa Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA, zajmujące się ubezpieczaniem ryzyka kredytu kupieckiego. Firma Euler Hermes zebrała dane dotyczące upadłości polskich firm na początku lipca, mogą one ulec korekcie wraz z publikacją kolejnych orzeczeń sądów.

Jeszcze będą bankrutować

Również firma Coface Poland przeprowadziła analizę dotyczącą danych o upadłości polskich firm w pierwszym półroczu 2010 roku. Według Coface, od stycznia do czerwca upadło 335 firm, czyli o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Dalszy wzrost upadłości w bieżącym roku jest wciąż jeszcze pochodną ubiegłorocznego kryzysu. Wiele firm nie przetrwało dekoniunktury, a pogorszenie sytuacji finansowej było na tyle głębokie, że nawet stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej w bieżącym roku niewiele pomogła" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor działu oceny ryzyka w Coface Poland Marcin Siwa.

Grupa Coface zajmuje się ochroną, finansowaniem i zarządzaniem należnościami. Zatrudnia 7 tys. osób. Ma 130 tys. klientów w 100 krajach świata. W Polsce działa od 1992 roku. Ubezpiecza należności, świadczy usługi faktoringowe, przygotowuje raporty handlowe o firmach z całego świata, dostarcza marketingowe bazy danych oraz prowadzi monitoring i windykację należności.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24