Firmy usługowe spodziewają się wzrostu. Ale będą zwalniać

Najnowsze

sxc. huFirmy z większości sekcji spodziewają się wzrostu popytu i sprzedaży oraz spadku cen

We wrześniu większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie - wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Badane firmy z większości sekcji spodziewają się wzrostu popytu i sprzedaży oraz spadku cen. Zapowiadają także redukcje zatrudnienia.

"Najbardziej korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

"Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja, gorzej niż w sierpniu bieżącego i we wrześniu ubiegłego roku" - dodano.

Mniejszy popyt

Jak podaje GUS, we wrześniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący – z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa. Największy wzrost popytu odnotowują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

W najbliższych trzech miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu popytu, przede wszystkim – jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"Spadku popytu obawiają się podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, administrowanie i działalność wspierająca oraz obsługa rynku nieruchomości" - napisano w raporcie GUS.

Z raportu wynika, że we wrześniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek sprzedaży, najbardziej znaczący – z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa. Największy wzrost sprzedaży odnotowują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Wzrost sprzedaży

W najbliższych trzech miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu sprzedaży, w największym stopniu jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Największy spadek sprzedaży przewidują podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. We wrześniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem odnotowują pogorszenie swojej sytuacji finansowej, najbardziej znaczące – z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa. "Najlepiej, nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem, sytuację finansową oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano. Na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem formułują niekorzystne prognozy sytuacji finansowej. "Optymistyczne przewidywania w tym zakresie zgłaszają tylko jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja" - zaznaczono w komunikacie.

Lekkie wzrosty

GUS podaje, że w najbliższych trzech miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem prognozują spadek cen, najbardziej znaczący – firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. "Niewielkiego wzrostu cen spodziewają się kierujący firmami z sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa" -zaznaczono. Na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem usług zapowiadają redukcje zatrudnienia, a największe w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. "Wzrost zatrudnienia planują podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - napisano w komunikacie GUS.

Klimat globalny

GUS podaje, że we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa spadł do plus 1 z plus 3 przed miesiącem. Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 14 proc., podczas gdy w sierpniu było to odpowiednio 16 proc. i 13 proc. "Mniej korzystne oceny koniunktury mogą być związane z pogorszeniem negatywnych ocen bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej" - napisano w raporcie GUS. Jak wynika z badania GUS, zgłaszane na najbliższe miesiące prognozy popytu i sprzedaży są nadal optymistyczne, a przewidywania sytuacji finansowej nieco mniej pesymistyczne od formułowanych w sierpniu. Dyrektorzy jednostek zgłaszają spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług.

Niewielkie redukcje

Z raportu wynika, że w najbliższych miesiącach zapowiadane jest utrzymanie planowanych w sierpniu niewielkich redukcji zatrudnienia. We wrześniu wskaźnik koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia spadł o 4 pkt. do poziomu minus 3 Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 16 proc. W sierpniu było to odpowiednio 14 proc. i 13 proc. Pogorszeniu ulegają zarówno oceny bieżące, jak i prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. "Dyrektorzy jednostek przewidują szybszy spadek zarówno bieżących, jak i przyszłych cen usług" - napisano w raporcie. "W tej grupie jednostek oczekiwane są redukcje zatrudnienia większe od prognozowanych w sierpniu" - dodano. GUS podał, że wskaźnik koniunktury w sekcji informacja i komunikacja spadł do plus 15 z plus 16 przed miesiącem. Z badania wynika, że poprawę koniunktury odnotowuje 21 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to odpowiednio 21 proc. i 5 proc.

Jaki popyt?

Zarówno oceny bieżące jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. "Zgłaszany jest dalszy spadek bieżących i przyszłych cen usług" - napisano w raporcie. "W tej grupie jednostek oczekiwany jest, nieco większy od prognozowanego w sierpniu, wzrost zatrudnienia" - dodano. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się we wrześniu, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 24. Poprawę koniunktury odnotowuje 29 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. wobec odpowiednio 28 proc. i 4 proc. w sierpniu. Z raportu wynika, że utrzymują się pozytywne oceny bieżącego popytu i sprzedaży. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest korzystniej niż w sierpniu, a jej prognozy się poprawiły. GUS podaje, że dyrektorzy jednostek zgłaszają spadek zarówno bieżących i przyszłych cen usług. "W najbliższych trzech miesiącach zatrudnienie może pozostać na dotychczasowym poziomie" - napisano w komunikacie GUS.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc. hu