Famur z Kopeksem? Akcje w górę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24.plDo końca stycznia 2014 roku Famur złoży wniosek do UOKiK

Famur zaproponował Kopeksowi rozpoczęcie rozmów w sprawie połączenia obu spółek. Kopex przeniósłby majątek w zamian za akcje spółki Famur - podał Famur w komunikatach. Ponadto spółka poinformowała, że ma opcję zakupu blisko 10 proc. akcji Kopeksu. Krzysztof Jędrzejewski, dominujący akcjonariusz Kopeksu, zapowiedział, że nie zamierza pozbywać się akcji.

Proponowany przez Famur parytet połączenia na podstawie cen akcji zakłada, że za jedną akcję Kopeksu wydawane byłyby dwie akcje spółki Famur.

Połączenie w pierwszej połowie 2014?

Famur poinformował również, że zawarł z TDJ, będącym pośrednio większościowym akcjonariuszem Famuru, umowę dającą prawo zakupu od podmiotów zależnych od TDJ 7.433.000 akcji Kopeksu, stanowiących 9,9996 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena nabycia wyniesie 10,75 zł za akcję. Prawo zakupu będzie przysługiwać Famurowi do 30 czerwca 2014 r. "Celem strategicznym (Famuru - red.), przy zakładanym połączeniu z Kopex SA, jest utworzenie, poprzez transformację podmiotów obu grup, sprawnego i efektywnie zarządzanego podmiotu mogącego skutecznie konkurować z międzynarodowymi dostawcami maszyn i usług dla przemysłu wydobywczego na rynkach globalnych" - czytamy w komunikacie.

Będą inwestycje

W ocenie Famuru połączenie obu podmiotów umożliwi: zaproponowanie lepszej oferty dla kopalń i wzmocnienie R&D, poprawę efektywności produkcji, zagraniczną ekspansję polskiej marki, czy zapewnienie środków na dalszy rozwój. - Połączone firmy wykorzystają część nadwyżki środków pieniężnych posiadanych przez Famur do poprawy struktury kapitału grupy Kopex zmniejszając presję na sprzedaż aktywów. Grupa będzie nadal dysponowała bardzo dużymi możliwościami realizacji zagranicznych akwizycji i inwestycji w oparciu o standing Famur - dodano. Dodatkowo Famur zaproponował wzajemne powołanie członków do rad nadzorczych, w taki sposób, że do rady nadzorczej spółki Famur dołączyłaby osoba rekomendowana przez Kopex lub jego akcjonariusza dominującego - Krzysztofa Jędrzejewskiego, a do rady Kopeksu powołana będzie osoba rekomendowana przez spółkę Famur. - Mam nadzieję, że podjęcie kluczowych decyzji ze strony akcjonariuszy i zarządów obu spółek nastąpi jak najszybciej i że będą one pozytywne. Jeżeli tak się stanie, rozpoczniemy fazę formalnego połączenia, która potrwać może do końca pierwszego półrocza 2014 roku. Pierwsze efekty i korzyści z połączenia spółek Kopex i Famur mogłyby być widoczne już w drugiej połowie tego roku, a funkcjonowanie w zintegrowanej strukturze grupy Kopex-Famur byłoby możliwe od drugiej połowy 2015 roku - poinformował w komunikacie Waldemar Łaski, prezes Famuru.

Tymczasem większościowy akcjonariusz spółki Kopex SA Krzysztof Jędrzejewski odrzucił propozycję połączenia. - Odnosząc się do propozycji Famuru dotyczącej połączenia z Kopeksem, mogę powiedzieć, że nie zamierzam sprzedawać ani wymieniać posiadanych przeze mnie akcji Kopeksu - skomentował propozycję Jędrzejewski.

Wniosek do UOKiK

W ramach przygotowania do potencjalnego połączenia, Famur planuje złożyć do końca stycznia 2014 roku wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na dokonanie połączenia. "Planując podjęcie negocjacji z zarządem Kopex w sprawie połączenia obu spółek, Famur w najbliższym czasie nie będzie ogłaszał wezwania na sprzedaż akcji Kopex w celu zwiększenia swojego zaangażowania w akcjonariacie tej spółki" - dodano.

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP/Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl