Eurostopy stoją, jak stały

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESProf. Guido Mantovani, Universita Ca Foscari

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami pozostawił cenę pieniądza bez zmian na poziomie 1 proc. Jest to najniższy poziom w historii strefy euro, obowiązuje już od pół roku.

Ostatnia obniżka ceny pieniądza w strefie euro miała miejsce 2 kwietnia. Wówczas stawki w EBC zostały obniżone o 25 pkt. bazowych.

Komentując decyzję EBC analitycy podkreślają, że bankom centralnym będzie bardzo trudno opracować strategię odejścia od polityki wspierającej gospodarkę. Jak wskazuje prof. Guido Mantovani z Universita Ca Foscari, obecny kryzys rozwijał się bowiem w kierunku odwrotnym od opisywanego w podręcznikach ekonomii.

- kryzys nie zaczął się od spadku konsumpcji, który doprowadził do spadków na giełdzie i do zwiększenia awersji do ryzyka. Było dokładnie odwrotnie: zaczęło się od awersji do ryzyka ze względu na brak płynności finansowej, a to doprowadziło do spadków na giełdzie i spadku konsumpcji. Ze względu na taki rozwój sytuacji bankom centralnym jest trudno kontrolować kryzys a teraz jest im trudno ustalić strategię wyjścia - uważa prof. Mantovani.

W Anglii też bez zmian

Także Bank Anglii (Bank of England) podał dziś swoją decyzję ws. stóp procentowych. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami główna stopa pozostała bez zmian na wysokości 0,5 proc. - czyli na najniższym poziomie w 315-letniej historii BoE.

Ostatnia obniżka ceny pieniądza w Wielkiej Brytanii miała miejsce 5 marca – wówczas główna stopa procentowa została obniżona o 0,5 pkt. proc.

Władze Banku Anglii poinformowały dziś o kontynuowaniu programu skupu obligacji skarbowych, zwanego popularnie dodrukiem pieniądza. Z przeznaczonej na ten cel puli 175 mld funtów wykorzystano do tej pory 162 mld.

Źródło: TVN CNBC Biznes, bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES