Eurostopy spadły

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huEuro niewiele straciło ze swej wartości

Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła podstawowe stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Dokładnie takiej decyzji spodziewali się analitycy. Eurostat podał wcześniej, że inflacja w grudniu w strefie euro wyniosła 1,6 procent

Jak podano w komunikacie, benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 2,00 procent.

Decyzja zapadła w dniu, gdy Eurostat podał, iż inflacja w strefie euro jest najniższa od października 2006 roku. W grudniu ubiegłego roku wyniosła ona 1,6 procent, licząc rok do roku. W listopadzie przekraczała jeszcze 2 procent.

Obecnie inflacja jest więc poniżej 2-procentowego celu Europejskiego Banku Centralnego, co zdarzyło się po raz pierwszy od sierpnia 2007 roku.

To najniższy poziom inflacji od października 2006 r.

Inflacja w strefie euro spadła po raz pierwszy od sierpnia 2007 roku poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego, wynoszącego ok. 2 proc.

Polską inflację liczą po swojemu

Według Eurostatu inflacja HICP w Polsce wyniosła w grudniu 2008 roku 3,3 proc. (w ujęciu rocznym), wobec 3,6 proc. w listopadzie. W ujęciu miesięcznym ceny pozostały bez zmian.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 3,3 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. To ten wskaźnik jest tzw. kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, stanowiącym podstawę do oceny stabilizacji cen dla krajów strefy euro i kandydujących do niej.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, natomiast do CPI - tylko z wydatków budżetów domowych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu