Eurostopy ani drgną. Trichet widzi ożywienie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNES0309TRICHET1.avi

Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych i utrzymał je na najniższym w historii poziomie 1 proc. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami analityków. - Oznaki stabilizacji aktywności gospodarczej są coraz wyraźniejsze - uzasadniał szef EBC Jean-Claude Trichet.

Było to już czwarte posiedzenie z rzędu, na którym EBC nie zmienił stóp, a według części analityków bank nie podniesie ich wcześniej niż w III kwartale przyszłego roku.

Trichet o prognozach PKB (TVN CNBC Biznes)

Bank ogłosił swoje prognozy, z których wynika, że PKB w strefie euro skurczy się w 2009 roku pomiędzy 4,4 procent a 3,8 procent. W przyszłym roku zmiana PKB może natomiast wynieść od -0,5 proc. do plus 0,9 procent. W porównaniu do prognozy EBC z czerwca, nowe szacunki oznaczają korektę w górę obu przedziałów, zarówno na 2009 r., jak i na 2010 rok.

O polepszenie sytuacji na rynkach mówił także szef EBC Jean-Claude Trichet. - Ostatnie informacje potwierdzają nasz punkt widzenia. Uważamy, że oznaki stabilizacji aktywności gospodarczej są coraz wyraźniejsze, zarówno w strefie euro jak też w innych gospodarkach. Jest to zgodne z prognozowanym końcem głębokiego załamania się aktywności gospodarczej, po którym obecnie wkraczamy w fazę stabilizacji i stopniowego ożywienia - podkreślił.

W Szwecji też bez zmian

Równocześnie szwedzki bank centralny - Riksbank - nie zmienił stóp procentowych. Główna stopa pozostała na poziomie 0,25 procent, a Riksbank podał, że raczej nie podniesie jej w całym przyszłym roku. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

Jednak prezes Riksbanku sprzeciwiał się decyzji całej szwedzkiej Rady Polityki Pieniężnej i zalecał obniżenie stopy do zera. Według komunikatu banku, w szwedzkiej gospodarce widać już zdecydowanie oznaki ożywienia, jednak jakiekolwiek prognozy na przyszłość obarczone są dużą niepewnością.

Przedstawiciele Riksbanku są zdania, że bezrobocie będzie w Szwecji rosło aż do 2011 roku. Według Eurostatu, w lipcu stopa bezrobocia wynosiła tam 9,2 procent. Szwedzki PKB skurczył się w drugim kwartale o 6,3 procent w ujęciu rocznym. Kwartał do kwartału gospodarka - po serii spadków - stanęła w miejscu.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES