Eurostat: Co dziesiąty Polak nie ma pracy

Najnowsze


Bezrobocie w lutym 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,6 proc. Średnia w strefie euro to 12 proc.

Jak podał urząd statystyczny Unii Europejskiej we wtorek, z jego danych wynika, iż stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,6 proc. wobec dokładnie takiego samego wyniku w styczniu.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 14,4 proc.

Najgorzej w Hiszpanii, najlepiej w Austrii

Eurostat podał też dane dla strefy euro: stopa bezrobocia w lutym 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła tam 12,0 proc., wobec 12,0 proc. w styczniu, po korekcie. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,0 proc. wobec 11,9 proc. poprzednio, przed korektą. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,9 proc. wobec 10,8 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 26,3 proc., najniższa w Austrii: 4,8 proc.

Autor: //kdj/k