Europosłowie chcą ekonomicznej blokady Rosji. Będą kolejne sankcje?

Najnowsze

TVN24 BiSUnia Europejska chce utrudnić Rosji międzynarodowe przelewy bankowe

Parlament Europejski chce, aby kraje wspólnoty europejskiej rozważyły wykluczenie Rosji z programu Swift, czyli międzynarodowego systemu pośredniczącego w transakcjach między bankami, giełdami i domami maklerskimi. Gdyby do tego doszło, to większość zachodnich banków nie mogłoby dokonywać transakcji z tymi rosyjskimi.

W rezolucji przyjętej w czwartek posłowie wzywają UE do przeciwstawiania się Rosji oraz udzielenia wsparcia rolnikom w UE, którzy ponoszą skutki embarga w handlu z Moskwą. Parlament Europejski podał też, że popiera ostatnio wprowadzone sankcje UE przeciwko Rosji oraz ubolewa nad rosyjskimi "sankcjami zwrotnymi", które są "nieusprawiedliwione". Wzywa również UE do rozważenia możliwości wykluczenia Rosji ze współpracy w dziedzinie cywilnych zastosowań energii jądrowej oraz z systemu Swift.

Zablokowane przelewy

- Dostęp do międzynarodowego systemu finansowego i zautomatyzowanych w jego ramach przelewów byłby zablokowany - tłumaczy Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany. - Na razie to tylko propozycja. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, ale w kolejnej turze sankcji jest to do rozważenia.

Co jeszcze?

Posłowie pochwalają również decyzję Francji o wstrzymaniu dostawy okrętów Mistral do transportu śmigłowców do Rosji i wzywają inne państwa UE do pójścia za tym przykładem w odniesieniu do eksportu towarów nieobjętych embargiem UE, takich jak uzbrojenie oraz sprzęt o podwójnym (cywilno/militarnym) zastosowaniu.

Posłowie wzywają do uregulowania interesów stron trzecich dotyczących kwestii gazu oraz nalegają na państwa członkowskie UE, aby odwołały planowane umowy z Rosją dotyczące sektora energetycznego, łącznie z Gazociągiem Południowym.

Posłowie nalegają jednak na pozostanie przy rozwiązaniach politycznych, a nie militarnych i podkreślają, że sankcje są odwracalne, a ich skala zależeć będzie od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Wzywają także UE do ułatwiania dialogu pomiędzy Ukrainą i Rosją.

PE podkreślił, że układ stowarzyszeniowy i o wolnym handlu UE - Ukraina, który został jednocześnie ratyfikowany przez parlamenty w Strasburgu i w Kijowie "nie powinien zostać zmieniony i nie będzie zmieniony", niezależnie od presji wywieranej przez Rosję. Posłowie wzywają teraz państwa członkowskie UE do niezwłocznej ratyfikacji układu z Ukrainą.

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl