"Europa Środkowa uniknie poważnej recesji"

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huSpowolnienie będzie, ale nie tak poważne jak na Zachodzie

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkany unikną recesji, jaka zagraża strefie euro ze względu na globalny kryzys finansowy i gospodarczy - wynika z raportu Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Gospodarczych Studiów Porównawczych (WIIW), opublikowanego w czwartek.

Jak przewiduje WIIW, w 10 nowych krajach Unii z Europy Środkowej i Wschodniej nastąpi spowolnienie gospodarki, związane ze spadkiem eksportu i inwestycji oraz trudnym dostępem do kredytów, ale ich PKB wzrośnie o 2,7 proc. w roku 2009 i o 3,5 proc. w 2010.

W Polsce powinien utrzymać się silny wzrost gospodarczy (3,8 proc. w 2009, 4,5 proc. w 2010), tak jak na Słowacji (5 proc. w 2009 i 4 proc. w 2010), która wejdzie do strefy euro pierwszego stycznia 2009 r. - prognozuje WIIW.

Nie wszyscy sobie poradzą

Recesji nie unikną jednak trzy nowe kraje unijne: Węgry, których PKB spadnie o 1 proc. w 2009 i wzrośnie o tyle samo w 2010 roku; Estonia (-2 proc. w 2009, -1 proc. w 2010) i Łotwa (-3 proc., -1 proc.).

W krajach kandydujących do UE (Chorwacja, Macedonia, Turcja) utrzyma się średni wzrost gospodarczy, rzędu 2,9 proc. w 2009 r. Dla reszty krajów bałkańskich przewiduje się wzrost o 3,2 proc. Ukraina odnotuje wzrost PKB o 0,5 proc. w 2009 i 2,5 proc. w 2010 roku.

Bezrobocie w górę

W całym regionie (Europa Środkowa, Wschodnia i Bałkany) można się jednocześnie spodziewać wzrostu bezrobocia, spowolnienie inflacji i zmniejszenie ujemnych sald na rachunkach bieżących - podkreśla wiedeński instytut.

Projekcjom WIIW towarzyszą zastrzeżenia - prognozy będą się spełniać mniej lub bardziej dokładnie, w zależności od sytuacji w Europie Zachodniej.

Pod koniec października Bruksela zaproponowała przeznaczenie 25 mld Euro, dla krajów unijnych nienależących do strefy euro, a zagrożonych trudnościami finansowymi na skutek globalnego kryzysu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu