Euro? Nie, dziękuję!

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPolacy boją się euro

Niemal dwie trzecie Polaków (62 proc.) twierdzi, że wprowadzenie euro będzie niekorzystne dla naszego kraju. Zwolenników wspólnej waluty jest zaledwie 12 proc. - wynika z badań TNS OBOP.

Co piąty badany - 19 proc. - uważa, że przyjęcie euro nie będzie miało ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na kraj. 7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

W opinii zdecydowanej większości badanych (72 proc.) przyjęcie euro negatywnie wpłynie na sytuację gospodarstw domowych. Przeciwnego zdania jest zdecydowanie mniej ankietowanych (9 proc.). Zbliżony odsetek Polaków (11 proc.) uważa, że nie wpłynie to w ogóle na sytuację materialną ich gospodarstw, natomiast 8 proc. nie ma zdania na ten temat.

Gospodarka i tożsamość

Większość badanych (61 proc.) przewiduje, że przyjęcie w naszym kraju waluty euro niekorzystnie będzie oddziaływać na polską gospodarkę. Co piąty ankietowany (18 proc.) uważa, że wpływ ten będzie korzystny. 7 proc. respondentów jest zdania, że wprowadzenie euro w żaden sposób nie dotknie gospodarki. 14 proc. Polaków nie potrafi wypowiedzieć się w tej sprawie.

58 proc. społeczeństwa uważa, że wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej będzie miało wpływ na tożsamość narodową, z czego 47 proc. określa go jako niekorzystny, a 11 proc. - jako korzystny. Prawie co trzeci badany (30 proc.) twierdzi, że nie będzie to oddziaływać na naszą tożsamość narodową.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu