Euro na Litwie coraz bliżej, wybito pierwsze monety. Docelowo będzie ich 370 milionów

Najnowsze


Litewska mennica wybiła w poniedziałek pierwsze narodowe monety o nominale 1 euro. Do strefy euro Litwa ma przystąpić 1 stycznia 2015 roku. - To jest historyczny dzień. Litwa wkracza do wspólnej europejskiej przestrzeni walutowej - powiedział premier Algirdas Butkeviczius, który zainaugurował, wspólnie z prezesem zarządu Litewskiego Banku Vitasem Vasiliauskasem, wybijanie euro na Litwie.

Zgodnie z przyjętą zasadą, monety euro we wszystkich krajach eurolandu, mają wspólny rewers i narodowy awers. Na awersie litewskich monet euro jest Pogoń – godło Litwy. Masowe bicie euro w tym kraju rozpocznie po formalnym ogłoszeniu decyzji Unii Europejskiej w sprawie zmiany litewskiej waluty. Szacuje się, że Litwa będzie potrzebowała około 370 mln monet euro.

Litwa spełnia kryteria

Komisja Europejska przed kilkoma tygodniami uznała, że Litwa spełnia tzw. kryteria konwergencji i jako termin przyjęcia wspólnej waluty przez ten kraj zaproponowała 1 stycznia 2015 r. Ostateczna decyzja zapadnie podczas unijnego szczytu 26-27 czerwca oraz gdy swoją opinię wyda Parlament Europejski. Wyniki ostatniego Eurobarometru wskazują, że wśród Litwinów rośnie optymizm w sprawie przyjęcia euro. Odsetek Litwinów popierających wprowadzenie w ich kraju europejskiej waluty w kwietniu wyniósł 46 proc., czyli o 5 punktów proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przeciwko było 48 proc. badanych, czyli o 6 punktów proc. mniej niż rok temu. Sześć procent respondentów nie miało zdania. Litwa ubiegała się o przyjęcie do strefy euro w 2007 roku, jednak KE uznała wówczas, że nie pozwala na to inflacja nieznacznie przekraczająca dopuszczalny limit. Litwa, która przystąpiła do Unii Europejskiej w maju 2004 r., będzie 19. państwem z euro. Wspólną walutę mają już pozostałe dwa kraje bałtyckie: Łotwa (od 1 stycznia 2014 r.) i Estonia (od 1 stycznia 2011 r.).

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP