Najnowsze

Euro-deflacja coraz ostrzejsza

Najnowsze

sxc.huEuro-deflacja coraz ostrzejsza

Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w strefie euro w lipcu br. spadł 0,6 proc. (licząc rok do roku). To dane wstępne, ostateczny wskaźnik Eurostat poda w połowie sierpnia. Najwyższy od 10 lat poziom osiągnęło bezrobocie w krajach strefy euro.

Oznacza to, że deflacja w strefie euro przyspiesza: przed miesiącem wskaźnik ten wynosił 0,1 proc.

Po osiągnięciu rekordowego poziomu inflacji w czerwcu 2008 roku (wywołanego głównie wysokimi cen paliw), euro-inflacja systematycznie spadała. W maju wskaźnik wzrostu cen wyniósł równe 0, od czerwca ceny spadają.

Jednocześnie Biuro Statystyczne Unii Europejskiej Eurostat podało, że w Polsce inflacja liczona metodą HICP wyniosła w czerwcu 4,2 proc. (rok do roku). Według Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w czerwcu o 3,5 proc (r/r), wobec 3,6 proc. w maju.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI - tylko z wydatków budżetów domowych.

Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, to HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Bezrobocie też rekordowe

Eurostat podał też, że stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu 2009 r. wyniosła 9,4 proc. (po uwzględnieniu czynników sezonowych). To najwyższy poziom od 10 lat. W maju, po korekcie, stopa ta wynosiła 9,3 proc. Analitycy spodziewali się natomiast czerwcowego wskaźnika na poziomie 9,7 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej wyniosła 8,9 proc., wobec 8,8 proc. w maju.

Najwyższe bezrobocie wciąż panuje w Hiszpanii: 18,1 proc. i na Łotwie: 17,2 proc. Najniższy wskaźnik obywateli bez pracy ma Holandia 3,3 proc.

W Polsce stopa bezrobocia wyliczona unijną metodą wyniosła 8,2 proc. i był taka sama jak przed miesiącem.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu