Enea porozumiała się z bankami. W sprawie emisji obligacji

Najnowsze

www.firma.enea.plUmowa została zawarta z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao SA i mBankiem

Enea zawarła z bankami umowę dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł - podała spółka w komunikacie. W ten sposób spółka chce pozyskać środki na inwestycje wskazane w strategii na lata 2014-2020 i finansowanie bieżącej działalności podmiotów z grupy.

Umowa została zawarta z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao SA i mBankiem. Banki zostały powołane na dealerów obligacji.

Nawet 10 lat

"Obligacje emitowane w ramach ww. programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii, oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom" - napisano w raporcie. Okres zapadalności obligacji może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach rynków prowadzonych przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych.

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: www.firma.enea.pl