Emigrancie, spiesz się!

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huNowe przepisy są ważne zwłaszcza dla licznej grupy pracujących na Wyspach

Wreszcie można składać wnioski o skorzystanie z abolicji podatkowej dla pracujących za granicą - opublikowano rozporządzenie z wzorami oświadczeń w tej sprawie. Trzeba się spieszyć, bo w niektórych przypadkach zostało bardzo mało czasu - przypomina "Rzeczpospolita".

Na podstawie nowej ustawy osoby, które mimo obowiązku nie rozliczały się w Polsce, będą mogły ubiegać się o umorzenie podatkowych zaległości. Natomiast te, które sumiennie rozliczały się z fiskusem, mogą starać się o zwrot zapłaconego w kraju podatku. Ustawę, stanowiącą realizację wyborczych zapowiedzi PO i przyjętą w tym roku przez parlament, 1 sierpnia podpisał prezydent. (CZYTAJ WIĘCEJ)

Fiskusowi się nie spieszy...

Warunkiem skorzystania z nowych przepisów jest złożenie wniosku. Dopiero teraz resort finansów opublikował przepisy wykonawcze i wzory wniosków, jakie należy składać w urzędach skarbowych. Zainteresowani powinni wnieść do urzędu formularz oznaczony jako PIT-AZ i dołączyć do niego oświadczenie AZ-O potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów oraz zapłaconego za granicą podatku.

– Minister podpisał już rozporządzenie. Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia – mówi „Rz” Magdalena Kobos, rzecznik prasowy ministra finansów.

Rozporządzenie ukazało się 21 sierpnia (DzU nr 152, poz. 950). Zainteresowani nie mają więc zbyt wiele czasu. Przepisy przewidują tu terminy dwu- i sześciomiesięczne, liczone od daty wejścia w życie ustawy - przypomina gazeta.

Jeśli więc wniosek abolicyjny dotyczy 2002 r., to należy go złożyć najpóźniej do 6 października.

Osoby, które ubiegają się o umorzenie lub zwrot należności za lata 2003 – 2007, mają nieco więcej czasu: do 6 lutego 2009 r. Należy przy tym pamiętać, że za każdy rok trzeba złożyć odrębny wniosek. Oznacza to, że osoba chcąca skorzystać z abolicji za lata 2002 – 2007 powinna złożyć aż sześć formularzy - wskazuje "Rzeczpospolita".

Gazeta ma też dla podatników dobrą wiadomość: zainteresowany nie musi nic wyliczać, całą pracę musi wykonać za niego urząd skarbowy. Trzeba jedynie podać we wniosku takie dane, jak: kwota zagranicznego dochodu (przychodu), kraj jego uzyskania, koszty, zapłacony za granicą podatek.

Dla kogo nowe przepisy?

Nowe przepisy obejmują Polaków pracujących w takich państwach, jak Austria, Holandia, Belgia, Dania, Finlandia i Islandia oraz m.in. USA, Kanada i Rosja. Do końca 2006 r. takie niekorzystne rozwiązania stosowane były także w porozumieniach zawartych z Wielką Brytanią i Irlandią Północną.

Pracujący w tych krajach Polacy musieli dopłacać podatki w kraju, nawet jeśli nie osiągnęli tu żadnych dochodów, a mieli w Polsce miejsce zamieszkania. Mogli od nich odliczyć daniny uiszczone za granicą.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu