Emigranci przesłali do Polski ponad miliard euro. Polacy wydali za granicą dwa razy więcej

Najnowsze


Ponad 1,1 mld euro przekazali do Polski emigranci w trzecim kwartale 2013 roku. Najwięcej pieniędzy z zagranicy płynie nad Wisłę z Holandii. Łączna kwota przekazanych do kraju pieniędzy jest o 28 mln euro większa niż w tym okresie rok wcześniej. Natomiast Polacy wyjeżdżający za granicę wydali 2,4 mld euro. Cudzoziemcy wydali w Polsce niewiele więcej - 2,5 mld euro.

Według Narodowego Banku Polskiego w trzecim kwartale ubiegłego roku migranci przelali do Polski 1,163 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku to o 28 mln euro więcej. Co ciekawe, coraz więcej pieniędzy osoby pracujące na emigracji przesyłają z Holandii i Norwegii. Wcześniej dominowały przelewy z Irlandii.

Pieniądze z Holandii

"Mimo stabilnego poziomu ogólnej kwoty obserwowane są zmiany jej struktury geograficznej. W ostatnim czasie zmniejsza się napływ środków z Irlandii, gdzie mamy do czynienia w większości z migrantami długookresowymi, którzy swoje centrum zainteresowania ekonomicznego mają w tym kraju i coraz mniej środków przesyłają do Polski" - informuje raport NBP. "Z drugiej strony istotnie wzrosło znaczenie Holandii. Napływ środków z tego kraju przewyższył już transfery z Irlandii. Systematycznie rośnie także znaczenie Norwegii. Oba te kraje cały czas są popularnym kierunkiem dla migrantów krótkookresowych" - dodano.

Wydajemy zagranicą

Narodowy Bank Polski podał również, że w trzecim kwartale 2013 roku wydatki Polaków związane z wyjazdami zagranicznymi wyniosły 2,4 mld euro i były na zbliżonym poziomie do tych z trzeciego kwartału 2012 roku. W raporcie wyszczególniono również kwotę 2,515 mld euro, którą w tym samym czasie wydali cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. "W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te spadły o 3,3 proc., czyli o 87 mln euro. Spadek wydatków cudzoziemców związanych z podróżami do Polski wpłynął na pogorszenie się salda z 201 mln euro w trzecim kwartale 2012 roku do 115 mln euro w trzecim kwartale 2013 roku" - informuje raport.

Handel głównie z Unią

NBP poinformował ponadto, że zarówno w przychodach, jak i rozchodach głównym partnerem handlowym Polski była Unia Europejska. "Udział wspólnoty w eksporcie usług z tytułu podróży zagranicznych wynosił 54 proc., zaś w imporcie 81,3 proc. Najwięcej na usługi związane z podróżami wydali Niemcy (była to równowartość 737 mln euro). Krajem, w którym Polacy wydatkowali najwięcej pieniędzy z tytułu omawianej kategorii usługowej, również okazali się nasi zachodni sąsiedzi (polscy rezydenci wydali równowartość 448 mln euro)" - napisano w raporcie.

Autor: msz/ / Źródło: PAP