Eficom zadebiutował na małym parkiecie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Eficom zadebutował na małym parkiecie

Na NewConnect zadebiutowała spółka Eficom. Na otwarciu notowań za prawa do akcji płacono 4,60 zł. Kurs odniesienia wynosił 3,60 zł.

Debiut Eficom jest 20. na NewConnect od uruchomienia alternatywnego rynku. Eficom jest firmą konsultingowo-inwestycyjną. Z oferty prywatnej, spółka pozyskała 4,5 mln zł po odjęciu kosztów emisji. Oferta spółki obejmowała 1,4 mln akcji serii D.

Celem emisji miało być lepsze przygotowanie firmy do współpracy przy pozyskiwaniu środków unijnych. Ponadto część środków ma zostać przeznaczona na akwizycję. Spółka chce poszerzyć zakres usług, przejmując podmioty oferujące komplementarne usługi. Eficom zainteresowany jest spółkami zajmującymi się pozyskaniem środków unijnych, działającymi w 16 regionach. Chce też kupić firmę, która świadczy usługi związane z zamówieniami publicznymi. Myśli również o przejęciu spółki działającej w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska. Ma też plany, by zostać autoryzowanym doradcą na NewConnect. Eficom chce nie tylko doradzać spółkom przy publicznych emisjach, ale chce też inwestować w innowacyjne spółki o dużym potencjale wzrostu. W 2008 r. planuje wprowadzić kilka spółek ze swojego portfela na giełdę.

Firmy ze starych krajów Unii do nowych państw członkowskich W 2006 roku Eficom miał 601 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 3,5 mln zł. Spółka szacuje, że w 2007 roku przychody wyniosą 4 mln zł, a zysk netto 740 tys. zł. Eficom jest firmą wyspecjalizowaną w doradztwie europejskim i finansowym. Od 1999 roku specjalizuje się w zarządzaniu kontraktami Unii Europejskiej, realizował projekty finansowane ze źródeł UE z dziedziny harmonizacji prawa, rolnictwa, finansów i gospodarki.

Emitent był przez trzy lata Instytucją Kontraktującą i Płatniczą dla Komisji Europejskiej w Polsce, prowadził przez pięć lat Punkty Informacji Europejskiej, zrealizował trzy największe, ogólnopolskie kampanie informacyjne finansowane przez Komisję Europejską. Od 2004 roku, z momentem akcesji Polski do UE, spółka rozszerzyła zakres usług o doradztwo w dziedzinie finansowania zewnętrznego z funduszy UE i doradztwo biznesowe, specjalizując się we wprowadzaniu firm, z krajów starej Europy i krajów nienależących do UE, na rynki nowych i przyszłych członków Unii Europejskiej.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24