EBC przejmuje nadzór nad bankami w strefie euro

Najnowsze

PAP/EPAPrezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi

Europejski Bank Centralny (EBC) od wtorku przejął bezpośredni nadzór nad największymi bankami w krajach strefy euro. Rozwiązanie to ma pomóc odbudować zaufanie do systemu bankowego, a także wzmocnić jego bezpieczeństwo i stabilność.

EBC swoją funkcję nadzorczą będzie pełniło w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego(SSM - Single Supervisory Mechanism). To jeden z filarów unii bankowej w odpowiedzi na kryzys w UE.

Będzie lepiej?

- To kolejny krok w kierunku pełnej unii bankowej. Ostatnie wyniki stres testów bankowych pokazały wiarygodność EBC, jako organu, który będzie zapewniał nadzór nad bankami w strefie euro - oświadczył we wtorek komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathan Hill. Eksperci wskazują, że jednym z pierwszych zadań EBC jako wspólnego nadzorcy będzie doprowadzenie do zakończenia naprawy bilansów banków, którym nie udało się przejść stress testów. Ich wyniki pokazały, że 25 ze 130 banków strefy euro miało niedobory kapitałowe, które mogłyby być niebezpieczne w razie kryzysu.

Tysiąca banków

EBC będzie bezpośrednio nadzorował największe banki w strefie euro, natomiast mniejsze instytucje we współpracy z krajowymi nadzorcami. W sumie bezpośrednio lub pośrednio frankfurcka instytucja będzie odpowiadała za 3,6 tys. banków w 18 państwach eurostrtefy. W ramach SSM sprawdzane ma być, w jaki sposób banki pożyczają sobie środki, inwestują, a także udzielają kredytów. SSM będzie mógł zwrócić sie do banków, by utrzymywały wyższą rezerwę na wypadek turbulencji gospodarczych, będzie też mógł nakładać sankcje na banki, jeśli te będą dopuszczały się łamania zasad.

Nie tylko UE?

W grudniu zeszłego roku PE zatwierdził Francuzkę Daniele Nouy na szefową rady wspólnego nadzoru. Swoją funkcję ma objąć w listopadzie br. Polak Maciej Lewandowski z PKO BP będzie szefem sekcji w Pierwszym Dyrektoriacie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w EBC. Ma odpowiadać za bezpośredni nadzór nad wybranymi bankami krajów strefy euro. Pod nadzorem SSM od wtorku znalazło się 120 największych banków państw strefy euro, reprezentujących 82 proc. aktywów bankowych w "18". Do mechanizmu mogą też przystępować kraje spoza eurozony. SSM jest elementem unii bankowej budowanej, by uniknąć powtórki skutków ostatniego kryzysu finansowego. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego stanu europejskiego systemu bankowego, większej integracji i stabilności finansowej spójności nadzoru bankowego.

Likwidacje?

Jednolity Mechanizm Nadzorczy jest jednym z dwóch filarów instytucjonalnych europejskiej unii bankowej. Drugim jest jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Mechanism - SRM), centralny organ przy Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za likwidację banków. SRM ma zagwarantować, że jeśli bank napotka poważne problemy, jego likwidacja będzie przebiegać w sposób kontrolowany z minimalnymi kosztami dla obywateli i realnej gospodarki.

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA