Dziura w budżecie na 6 procent

Najnowsze

Aktualizacja:
PAP/EPASytuacja budżetu nie przeszkadza najbogatszym Rosjanom dobrze bawić się na moskiewskich targach towarów luksusowych

W 2010 roku deficyt budżetu federalnego Rosji przekroczy 6 proc. PKB - wynika z informacji rosyjskich wicepremierów, cytowanych przez moskiewskie dzienniki.

W 2010 roku deficyt budżetu federalnego Rosji przekroczy 6 proc. PKB - poinformował doradca prezydenta Rosji ds. gospodarczych Arkadij Dworkowicz, cytowany przez dziennik "Wiedomosti". Także wiceminister finansów Dmitrij Pankin szacuje, że przyszłoroczny deficyt budżetowy wyniesie około 6 proc. PKB. Jego prognozę przytoczył z kolei dziennik "Kommiersant".

Analitycy ostrzegają, że przy takim deficycie budżetu Fundusz Rezerwowy, którego dysponentem jest rząd i z którego ten planował korzystać także w 2011 roku, wyczerpie się już w połowie 2010 roku.

W 2009 roku deficyt budżetowy przekroczy 8 proc. PKB. Jeszcze w 2008 roku rosyjski budżet zanotował nadwyżkę w wysokości 6 proc. PKB.

Prognozy, prognozy...

W maju wicepremier i minister finansów Aleksiej Kudrin prognozował, że deficyt budżetu w 2010 roku wyniesie 5 proc. PKB.

"Wiedomosti" obliczyły, iż przy prognozowanym przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego produkcie krajowym brutto w 2010 roku na poziomie 42 bln rubli (1,35 bln dolarów) deficyt budżetowy w wysokości 6 proc. PKB wyniesie około 2,5 bln rubli (około 80 mld USD).

Na pokrycie tego deficytu Ministerstwo Finansów zamierza pożyczyć 1 bln rubli (32,2 mld dolarów) na rynku wewnętrznym i 10 mld USD - za granicą. Reszta środków - czyli prawie połowa - ma pochodzić z Funduszu Rezerwowego.

Gdzie poszukają gotówki?

Wśród zagranicznych instytucji finansowych, od których Rosja w przyszłym roku chciałaby pożyczyć pieniądze, wiceminister Pankin wymienił Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Nordic Investment Bank.

"Wiedomosti" oceniają, że w 2010 roku w Funduszu Rezerwowym pozostanie 1,7 bln rubli (54,8 mld dolarów). Jednak pod warunkiem, że w tym roku rząd nie wypłaci z niego więcej niż planowane 2,7 bln RUB (87 mld USD) oraz że nie dojdzie do gwałtownych wahań kursowych.

W 2009 roku resort finansów planuje pozyskać na rynku wewnętrznym 530 mld rubli (17 mld dolarów). Jednak w pierwszym półroczu zdołał pożyczyć tylko 31 mld RUB (1 mld USD).

Rezerwy na czarną godzinę

Duża część deficytu budżetowego w 2010 roku - to transfery do Funduszu Emerytalnego. Jego deficyt, który może osiągnąć 1,7 bln rubli (54,8 mld dolarów), będzie finansowany z Funduszu Dobrobytu. Także tym funduszem dysponuje rząd.

Fundusz Rezerwowy i Fundusz Dobrobytu - to dawny Fundusz Stabilizacyjny, do którego przed kryzysem gospodarczym rząd odprowadzał część wpływów z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Według stanu z 1 lipca rząd zgromadził na Funduszu Rezerwowym 2,95 bln RUB (94,5 mld USD), a na Funduszu Dobrobytu - 2,81 bln rubli (89,9 mld dolarów).

Natomiast rezerwy walutowe Rosji, których dysponentem jest Centralny Bank Rosji, wynosiły 1 lipca 404,17 mld USD.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA