Dzieci w Polsce jest 6 milionów. Ale z roku na rok coraz mniej

Najnowsze

sxc.huWedług GUS zarówno liczba, jak i udział dzieci w ogólnej populacji maleje nieprzerwanie od połowy lat 80. ubiegłego wieku

W Polsce mieszka obecnie około 6 mln dzieci w wieku poniżej 14 lat. To 15 proc. całej populacji. Niestety ich liczba i ich udział w ogólnej liczbie Polaków maleje nieprzerwanie od połowy lat 80. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Te 15 proc. populacji to dokładnie 5 mln 771 tys. dzieci. I choć kolejne rządy zastanawiają się, co zrobić, aby dzieci w Polsce rodziło się coraz więcej, liczby są nieubłagane. Z danych GUS wynika, że zarówno liczba, jak i udział dzieci w ogólnej populacji maleje nieprzerwanie od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas stanowiły one ponad 1/4 społeczeństwa. Na początku lat dwutysięcznych już niespełna 20 proc.

Na tle Unii

Co ważne, w Polsce odsetek dzieci jest zbliżony do średniego udziału dzieci w populacji wszystkich krajów Unii Europejskiej. GUS podaje, że najmniejszy odsetek dzieci w populacji jest w Niemczech (ok. 13 proc.), a największy w Irlandii - niemal 22 proc. W 2013 roku na każde 10 tys. osób rodziło się w naszym kraju 96 dzieci. W sumie w ubiegłym roku na świat przyszło więc ok. 370 tys. maluchów. W całej grupie dzieci nieznaczną przewagę liczebną mają chłopcy - na 100 przypada 95 dziewczynek. Co ciekawe, najwięcej dzieci rodzi się latem a najmniej jesienią.

W różnym wieku

GUS informuje też, że najliczniejszą grupę wśród dzieci stanowią uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat). Jest ich 2,2 mln. Dzieci w wieku przedszkolnym to niemal 1,7 mln, tych najmłodszych (0-2 lata) jest 1,1 mln, a najstarszych (13-14 lat) 800 tys. Wśród mieszkańców wsi dzieci to prawie 17 proc. ogółu ludności, w miastach około 14 proc. "Różnica może wynikać z faktu, że na wsi - tradycyjnie - rodzi się więcej dzieci niż w miastach, ale nie bez wpływu pozostają także, obserwowane od 2000 roku, przemieszczenia młodych rodzin z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast" - zauważa GUS.

Pod opieką

Dość dużym kłopotem dla rodziców bywa też znalezienie opieki dla małego dziecka. Na koniec ubiegłego roku w Polsce było 1112 żłobków, 238 klubów dziecięcych, 108 oddziałów żłobkowych i 68 tzw. innych placówek. Dysponowały one łącznie prawie 60 tys. miejsc. W końcu 2013 r. funkcjonowało także 38,9 tys. rodzin zastępczych oraz 331 rodzinnych domów dziecka. Co ważne, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 50,1 tys. dzieci do 18. roku życia oraz 7,3 tys. dzieci w wieku 18-24 (kontynuujących naukę).

Autor: mn//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu