Dyskretny optymizm w koniunkturze

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Sprzęt RTV i AGD wciąż kupujemy najchętniej

Majowy raport Głównego Urzędu Statystycznego o stanie polskiej gospodarki przedstawia się względnie optymistycznie. W handlu i budownictwie - lepiej, w przemyśle zaś niewiele gorzej.

W polskim budownictwie jest lepiej niż przed miesiącem - ocenia GUS w świeżo opublikowanym raporcie na temat polskiej gospodarki. Zawdzięczamy ten stan większej ilości zamówień dla firm, wyższej produkcji budowlano-montażowej oraz lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przewidywania na najbliższe miesiące są również korzystne.

"Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,2%. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z kosztami zatrudnienia (59 proc. badanych przedsiębiorstw), konkurencją ze strony innych firm (55%), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (55%) oraz kosztami materiałów (37%)" - napisano w raporcie GUS.

Handel detaliczny: dobrze

Oceny klimatu w poszczególnych branżach handlu detalicznego również są pozytywne. Najbardziej sprzyjające warunki panują w branży meblowej; świetnie radzi sobie sektor RTV i AGD. Również samochody, odzież, obuwie oraz w branża żywnościowa i włókiennicza przeżywają swój dobry okres.

Przemysł: nieco gorzej

Prognozy w przemyśle są zaś na poziomie nieco niższym niż miesiąc temu. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się spowolnienie wzrostu zamówień i produkcji. "Opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów powodują, że przedsiębiorcy odczuwają nieco większe niż przed miesiącem trudności w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych" - wskazano przyczynę w raporcie. Wzrost zatrudnienia może być nieznacznie mniejszy od planowanego w ubiegłym miesiącu. Przewidywany jest też nieco wolniejszy wzrost cen wyrobów gotowych.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24