Drożyzna nie daje spać Europejczykom

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Drożyzna nie daje spać nie tylko Polakom

Europejczycy najbardziej martwią się bezrobociem, wzrostem cen i przestępczością - takie wnioski płyną z ostatniego badania Standard Eurobarometr, przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Bezrobocie (27 proc.), wzrost cen (26 proc.) i przestępczość (24 proc.) są trzema problemami najbardziej martwiącymi Europejczyków. Jak poinformował TNS OBOP, dwóch z dziesięciu badanych Europejczyków niepokoi się też służbą zdrowia (21 proc.), 17 proc. sytuacją gospodarczą, a kolejne 15 proc. imigracją.

Jeśli spojrzeć na główne problemy w poszczególnych państwach, z badania wynika, że bezrobocie jest najważniejszym problemem w Macedonii (67 proc.), Chorwacji (55 proc.), Portugalii (54 proc.), Niemczech (44 proc.), Grecji (42 proc.), na Węgrzech (41 proc.) i we Francji (38 proc.).

Badani szczególnie martwią się o wzrost cen w krajach bałtyckich (Łotwa: 77 proc., Litwa: 62 proc., Estonia: 58 proc.), w Słowenii (63 proc.), Bułgarii (55 proc.), na Cyprze (45 proc.), w Czechach (42 proc.), na Malcie (41 proc.), w Austrii (41 proc.), Luksemburgu (38 proc.), Belgii (35 proc.), Rumunii (35 proc.) i na Słowacji (33 proc.).

Na Wyspach boją się przestępców Problem przestępczości dominuje w Irlandii (57 proc.), Wielkiej Brytanii (44 proc.) i we Włoszech (33 proc.). Opieka zdrowotna jest najczęściej wymienianym tematem w Polsce (49 proc.), Finlandii (49 proc.), Danii (42 proc.), Szwecji (41 proc.) i Holandii (34 proc.). Mieszkańcy Turcji (77 proc.) i Hiszpanii (37 proc.) wymieniają terroryzm jako największy problem w ich kraju. Jak podkreśla TNS OBOP "istnieją pewne różnice pomiędzy państwami ze strefy euro i wynikami ogólnymi". "Dwoma wyjątkami są bezrobocie (wymieniane przez 32 proc. mieszkańców państw strefy euro w porównaniu do 21 proc. wszystkich europejczyków) oraz opieka zdrowotna (14 proc. mieszkańców państw strefy euro i 21 proc. ogólnie)" - napisano w komentarzu do sondażu.

Porównując ostatnie wyniki z poprzednimi badaniami przeprowadzonymi wiosną 2007, okazuje się, że problem inflacji wskazywany jest częściej we wszystkich państwach oprócz Irlandii, gdzie odnotowano spadek o 6 punktów procentowych. Zjawisko to jest szczególnie silne w Słowenii, gdzie odsetek mieszkańców obawiających się inflacji wzrósł o 45 punktów procentowych i wynosi obecnie 63 proc. Ponad połowa badanych Litwinów (62 proc., spadek o 24 punkty procentowe) i mieszkańców Estonii (58 proc., wzrost o 19 punktów procentowych) również niepokoi się obecnie o inflację.

W Szwecji bezrobocie nie jest straszne Jeśli chodzi o problem bezrobocia, nastąpił istotny spadek obaw w Szwecji (20 proc., mniej o 23 punkty procentowe) i w Finlandii (19 proc., spadek o 18 punktów procentowych). W Polsce prawie połowa mieszkańców zwraca uwagę na problem opieki zdrowotnej (49 proc., wzrost o 15 punktów procentowych). Na Cyprze spadły obawy dotyczące przestępczości (33 proc., spadek o 13 punktów procentowych), natomiast we Francji wzrosły obawy dotyczące emerytur (20 proc., wzrost o 8 punktów procentowych).

Sondaż Eurobarometr został zrealizowany przez TNS Opinion metodą wywiadu. Badanie zrealizowano między 22 września, a trzecim października 2007 r. Objęło ono 30 tys. 281 mieszkańców 27 krajów Unii Europejskiej, trzech krajów kandydujących (Chorwacji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Turcji) oraz z Tureckiej Republiki Cypru.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24