Domy dziecka i żłobki przejdą do historii

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Rząd zamierza aktywnie zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych

Wzrost zasiłków na dzieci, wprowadzenie ustaw o rodzinnej pieczy zastępczej, o formach opieki nad dziećmi do lat trzech oraz nowelizację ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie - zapowiedziała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. W ramach rządowego programu rodzinnego resort pracy chce dążyć do stopniowej likwidacji domów dziecka i żłobków na rzecz skuteczniejszych form opieki.

Minister poinformowała, iż jej resort przyjmie w tym roku program rządowy dotyczący dzieci i rodzin z dziećmi. Ujawniła m.in., że wzrostu zasiłki na dzieci wzrosną o 40 proc. - czyli po podwyżce świadczenia będą wynosiły 68 zł.

Domy dziecka do likwidacji

Kolejnym elementem programu będzie przyjęcie ustawy o opiece zastępczej, która będzie dążyć do likwidacji domów dziecka, oraz wspomagać rodziny biologiczne w jej funkcjach wychowawczych. - Tą ustawę w formie założeń przyjmiemy prawdopodobnie na jutrzejszej lub następnej Radzie Ministrów. Istotne w tej polityce jest to, aby rodzice mogli lepiej włączyć się w obowiązki zawodowe i opiekę nad dziećmi - zaznaczyła minister.

Ustawa wprowadzić ma urząd asystenta rodziny, którego zadaniem będzie praca z rodzinami mającymi trudności oraz koordynacja współpracy poszczególnych ośrodków zajmujących się pomocą rodzinie, praca z nauczycielami, pedagogami, organizacjami pozarządowymi itd. Jego opinią mają się kierować sądy rodzinne.

Zachęta do zakładania rodzin zastępczych

Ustawa wprowadzić ma także duże zmiany w organizacji rodzinnej opieki zastępczej oraz szereg rozwiązań, które zachęcać mają do zostawania rodziną zastępczą. Każda rodzina będzie pod opieką zaakceptowanego przez siebie koordynatora.

Rząd promować chce rodzinne formy opieki zastępczej i stopniowo zastępować nimi domy dziecka. Zakłada się, że do 2010 r. nie będą trafiały tam dzieci poniżej siódmego roku życia, a od 2015 r. – poniżej 10 roku życia. Natomiast do 2020 r. wyeliminowane mają zostać duże placówki - powyżej 14 wychowanków. Placówki te przeznaczone będą jedynie dla dzieci starszych, wymagających szczególnej opieki, które mają problemy z przystosowaniem się do życia rodzinnego.

Zamiast żłobka np. ogródek dziecięcy

Fedak mówiła też o projekcie ustawy o formach opieki nad małymi dziećmi, który zmieni zasady tworzenia żłobków oraz pozwoli na tworzenie takich form opieki jak klub dziecięcy, ogródek dziecięcy, dzienny rodzic i opiekunka. - Widać, co się w tej chwili dzieje, kiedy rodzice próbują zapisać dzieci do żłobka. W związku z tym podjęliśmy intensywne prace na początku tego roku, aby ten sztywny gorset organizacyjny i instytucjonalny lekko rozluźnić - zwróciła uwagę Fedak.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia, co znacznie utrudnia tworzenie i dostęp do takich placówek. Projekt MPiPS ma uelastycznić opiekę nad małymi dziećmi.

Przeciw przemocy i niedożywieniu

Przypomniała również, że Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadza do polskiego prawa zakaz stosowania kar fizycznych i innych form poniżania dziecka. Chodzi o skuteczną ochronę ofiar przemocy oraz stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar przez zakaz kontaktowania się oraz nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z nimi na etapie postępowania prokuratorskiego. Nakłada na świadków przemocy w rodzinie obowiązek informowania o tym właściwych instytucji.

Minister zapowiedziała również nowy program dotyczący dożywiania dzieci. Obecny kończy się w tym roku. Poinformowała, że resort opracowuje już nowy, kilkuletni program. Zapewniła, że środki na te zadanie na pewno znajdą się w budżecie państwa.

Pomoc dla młodych rodziców

Fedak przypomniała też, że w zeszłym roku wprowadzono szereg rozwiązań, które ułatwiać mają godzenie życia rodzinnego i zawodowego, m.in. nowelizację Kodeksu pracy wydłużającą urlopy macierzyńskie i wprowadzającą mechanizmy ochrony zatrudnienia dla młodych rodziców.

Dodała, że w ubiegłym roku rząd zajmował się reformą sytemu emerytalnego, a także programem rządowym 50+, który zachęca osoby powyżej 50 roku życia do aktywności zawodowej.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24