Dolnośląska Dolina Krzemowa

Najnowsze

Nowoczesny Instytut ma szansę być kolejną wizytówką Wrocławia

We Wrocławiu zostało podpisane porozumienie będące pierwszym krokiem do stworzenia Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT). Umowa zakłada przekształcenie Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) w spółkę akcyjną EIT+ SA.

Pod listem intencyjnym o gotowości przekształcenia DCZT podpisali się prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, marszałek woj. dolnośląskiego Andrzej Łoś oraz przedstawiciele wrocławskich uczelni należących do DCZT. Główną misją, działającego od trzech lat DCZT, jest tworzenie dobrych warunków do współpracy podmiotów z obszaru nauki z podmiotami gospodarczymi.

DCZT musi zostać przekształcone w spółkę akcyjną, ponieważ takie są wymogi formalne dla powstającego we Wrocławiu Instytutu Technologicznego, który znajduje się na rządowej liście projektów kluczowych. - Aby skutecznie zagospodarować blisko 120 mln euro z grantu unijnego, przeznaczone na tworzenie Instytutu, musimy zgodnie z wolą rządu utworzyć spółkę akcyjną. I dzisiaj podpisujemy list intencyjny, na mocy którego w najbliższym czasie DCZT zostanie przekształcone w spółkę - powiedział prezydent Wrocławia.

Decyzja o tym, czy wrocławski ośrodek stanie się w przyszłości EIT zapadnie na przełomie lat 2007/2008, ale obecny kształt Instytutu jest mocnym atutem w rękach Wrocławia. Najprawdopodobniej od jesieni rozpocznie się proces zagospodarowywania unijnego grantu, a na przełomie lat 2008/2009 rozpoczną się pierwsze prace badawcze w Instytucie Technologicznym. Placówka ma zajmować się głównie inżynierią materiałową i nanotechnologią, oraz biotechnologią. Dutkiewicz zapowiedział, że ośrodek powstanie we Wrocławiu, "bez względu na to czy UE przemianuje go w przyszłości na EIT".

Utworzenie EIT, który ma być nowatorską instytucją akademicko-innowacyjną, to inicjatywa Komisji Europejskiej. Instytut ma rozpocząć pracę w 2008 r. i szacuje się, że do 2013 r. będzie dysponować budżetem w wysokości ok. 2,5 mld euro. EIT z założenia ma być instytucją, która stworzy nową jakość edukacji, badań i innowacji. Ma być nowoczesnym ośrodkiem generującym rozwój gospodarki opartej na wiedzy, oddziałującym na całą Europę i wspierającym jej konkurencyjność, np. w stosunku do znacznie tańszych Chin czy Indii.

Źródło: PAP, APTN