Doktorat honoris causa za 'terapię szokową'

Najnowsze

Aktualizacja:

Jeden z najwybitniejszych ekonomistów świata, profesor Jeffrey David Sachs, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008.

Jeffrey David Sachs urodził się 5 listopada 1954 w Detroit w USA. Jego kariera naukowa od samego początku była spektakularna. W 1978 roku ukończył Uniwersytet Harvarda, a już dwa lata później, w wieku zaledwie 26 lat, uzyskał tytuł doktora tej uczelni. W 1983 roku został profesorem.

Zasłynął jako doradca ekonomiczny rządów państw na całym świecie. Działał w Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej, krajach byłego ZSRR, Azji i Afryce. Jest twórcą tzw. ekonomi klinicznej, w której przed przystąpieniem do reform gospodarczych, kraj którego mają dotyczyć traktuje się jak pacjenta i dokładnie diagnozuje.

Profesor Sachs doradzał stosowanie tak zwanej terapii szokowej w celu rozwiązania kryzysów ekonomicznych takich państw, jak Boliwia, Rosja, czy Polska. Jego pierwszym sukcesem było zahamowania hiperinflacji w Boliwii w 1985, poprzez regulacje cen benzyny.

Plan Balcerowicza czy Sachsa?

W 1989 został doradcą ekonomicznym "Solidarności". To właśnie on przygotował wstępny projekt, który póxniej przekształcił się w tzw. plan Balcerowicza. Doradzał rządowi Tadeusza Mazowieckiego we wprowadzaniu reform gospodarczych. W 1999 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sachs był przez ponad 20 lat był wykładowcą akademickim. Jest dyrektorem Instytutu Ziemi Columbia University w Nowym Jorku i doradcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. Milenijnych Celów Rozwoju. Doradzał między innymi Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, OECD, WHO, Programowi Rozwoju Narodów Zjednoczonych i Bankowi Światowemu. Był także dyrektorem Projektu Milenijnego ONZ.

Jeffrey Sachs jest również znany ze swojej działalności na rzecz krajów rozwijających się. Angażuje się w kwestiach zwalczania biedy, redukcji zadłużenia i walki z chorobami, zwłaszcza HIV/AIDS.


Źródło: tvn24.pl, PAP, Polskie Radio