Dokąd odlatują walizki?

Najnowsze


W zeszłym roku jeden spośród każdych dwóch tysięcy pasażerów samolotów nigdy nie odzyskał swojego bagażu, zgubionego przez przewoźnika lub na lotnisku. Na całym świecie w komunikacji lotniczej zagubiono 42 miliony sztuk bagażu - to o 1/4 więcej niż rok wcześniej.

Według opublikowanego właśnie raportu spółki usług informatyczno-łącznościowych branży lotniczej SITA, średnie odszkodowanie za jedną sztukę zgubionego bagażu wyniosło 90 dolarów. Łącznie dało to sumę 3,8 mld dolarów, które przewoźnicy musieli wypłacić swoim klientom.

Kwota ta była znacznym obciążeniem dla światowej cywilnej komunikacji lotniczej, która wchodzi właśnie w strefę zysku po sześciu nieprzerwanych latach strat.

Zgubili 2 proc.

- W ubiegłym roku w skali światowej znów wzrosła liczba przypadków niewłaściwego obchodzenia się z bagażem - wyjaśniał dyrektor wykonawczy SITA Francesco Volante. Jego zdaniem, głównymi przyczynami tego zjawiska były napór zwiększonej liczby pasażerów na porty lotnicze, krótki czas przebywania samolotów na ziemi i wzmocnienie kontroli antyterrorystycznej.

W ubiegłym roku w skali światowej znów wzrosła liczba przypadków niewłaściwego obchodzenia się z bagażem Francesco Volante, dyrektor wykonawczy SITA

Jeśli wziąć jednak pod uwagę, ile sztuk bagażu w ogóle zostało odprawionych - 2,25 mld - okazuje się, że przewoźnicy zgubili "tylko" 2 proc. A i tak większość zagubionego bagażu powróciła do właścicieli w ciągu 48 godzin.

W ogóle nie wróciły tylko 3 procent bagażu - według SITY takiej sytuacji doświadczył co dwutysięczny pasażer.

Nieprawidłowe przekierowania

Prawie połowa ubiegłorocznych przypadków zaginięcia bagaży spowodowana była złym przekierowaniem podczas przesiadek ich właścicieli w tranzytowych portach lotniczych. Niezaładowanie bagażu do samolotu w porcie odlotu było przyczyną 16 proc. zaginięć, a błędy w procedurze biletowej i kwestie bezpieczeństwa w 14 proc.

Zaginięcia podczas przesiadek tranzytowych w 2005 roku stanowiły jeszcze 61 proc. ogółu takich przypadków.

Podstawą raportu firmy SITA, której siedzibą jest Genewa, są dane ze zautomatyzowanego systemu tropienia zaginionego bagażu, jaki spółka ta dostarczyła około 400 towarzystwom lotniczym i firmom obsługi lotniskowej.