Dobre wyniki i pięciu chętnych do kupna TVN

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24TVN podsumowuje pół roku

Zysk netto Grupy TVN wyniósł w pierwszym półroczu prawie 27,5 mln zł w porównaniu z ponad 30 mln straty w analogicznym okresie roku ubiegłego - wynika z opublikowanego w czwartek raportu. Prezes TVN Markus Tellenbach poinformował na konferencji prasowej, że ponad pięć firm jest zainteresowanych kupnem od ITI udziałów TVN.

- Narastająco po dwóch kwartałach 2011 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej TVN wyniósł 27,4 mln zł wobec 34,1 mln zł straty rok wcześniej, a zysk EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek - red.) wyniósł 210,8 mln zł wobec 203,2 mln zł. Przychody w pierwszym półroczu 2011 roku wzrosły do 1,3 mld zł z 1,2 mld zł - poinformowano w komunikacie.

Jednocześnie z raportem półrocznym spółka przedstawiła też wyniki za II kwartał 2011 roku. W ostatnich trzech miesiącach działalności zysk netto wyniósł 67,9 mln zł w porównaniu z 98,0 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 86,3 mln zł. Przychody wzrosły do 723,5 mln zł z 657,3 mln zł, wobec 716,8 mln zł konsensusu.

Przyszłość wygląda dobrze, a chętni czekają

W komunikacie przedstawiono też prognozę dla rynku medialnego na najbliższy okres. Grupa TVN spodziewa się wysokiego przyspieszenie wzrostu rynku reklamy telewizyjnej ze średniego jednocyfrowego poziomu w roku 2011 do wysokiego jednocyfrowego poziomu w roku 2012 oraz wzrostu rynku reklamy internetowej na poziomie wysokich kilkunastu procent rocznie w latach 2011-2012.

Wyniki drugiego kwartału w pełni potwierdzają nasze założenia dla całego roku: rynek reklamy telewizyjnej przyspiesza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, platforma 'n' kontynuuje poprawę swojej rentowności, a wyniki Onet są dodatkowo stymulowane przez wyjątkowe tempo wzrostu rynku reklamy internetowej tellenbach o wynikach


Podczas konferencji prasowej poinformował też, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się rozmowy zarządu TVN z potencjalnymi inwestorami. Prezes zaznaczył, że będą to inwestorzy międzynarodowi. Nie wykluczył też inwestorów z branży finansowej.

Oczekiwania na lata 2011-2012Zarząd Grupy TVN, po analizie sytuacji makroekonomicznej w Polsce, kierunków rozwoju rynku reklamowego i wynikami osiągniętymi przez Grupę w pierwszym półroczu 2011 roku, spodziewa się, że: - Wzrost PKB w Polsce wyniesie rocznie ok. 4,0% w latach 2011 i 2012, zakładając brak znaczących negatywnych wydarzeń makroekonomicznych (np. problemyz zadłużeniem publicznym, itp.), - Na takiej podstawie tempo wzrostu rynku reklamy telewizyjnej powinno przyspieszyć ze średniego jednocyfrowego poziomu w roku 2011 do wysokiego jednocyfrowego w roku 2012, podczas gdy oczekiwana stopa wzrostu rynku reklamy internetowej powinna kształtować się na poziomie wysokich kilkunastu procent zarówno w roku 2011jak i w 2012, - Dzięki dalszemu rozwojowi rynku i pozycji lidera Grupy TVN, szacuje się, że roczne skonsolidowane przychody Grupy wzrosną o ok. 7% w roku 2011 i w przybliżeniu o 11% w 2012 roku. Na podstawie powyższych założeń Zarząd prognozuje, że roczna skonsolidowana EBITDA wyniesie około 680 milionów zł w 2011 roku i 770 milionów zł w 2012 roku. Ponadto Zarząd dokonał następujących założeń dotyczących działalności inwestycyjnej i finansowej: - Brak zmian w polityce dywidendowej, przy spodziewanym wzroście wskaźnika wypłaty dywidendy do poziomu ok. 50% skonsolidowanego zysku netto poczynając od roku 2012, - Skonsolidowane nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 250 milionów zł rocznie w latach 2011-2012, - Nie oczekuje się realizacji transakcji kapitałowych przez Spółkę do końca roku 2012, - Brak znaczącego nowego finansowania lub refinansowania, - Kursy wymiany EUR/PLN zgodne z aktualnymi oczekiwaniami rynku finansowego. W perspektywie wykraczającej poza rok 2012, Zarząd spodziewa się osiągnąć złożoną stopę rocznego wzrostu skonsolidowanych przychodów na poziomie ok. 10% w latach 2013-2015. Należy jednak podkreślić, że trafność szacunków wzrostu przychodów w bardziej odległych okresach jest znacznie trudniejsza ze względu na poziom niepewności co do światowej gospodarki. tvn komunikat

Transmisja konferencji prasowej "Ogłoszenie wyników Grupy TVN za II kwartał 2011 w czwartek od godziny 10.00 na stronie http://www.tvn.pl/grupatvn/investor

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24