Najnowsze

Do Polski popłynie 700 milionów pożyczki na transport i innowacje

Najnowsze

shutterstock.comPolska otrzymała na 700 milionów euro kredytu na inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce kredytu w wysokości 700 mln euro na kluczowe inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, wspierających gospodarkę opartą na wiedzy oraz rozwój administracji cyfrowej.

Część środków zostanie przekazana także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Jak podał EBI, kredyt ma pomóc Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE.

Zwiększanie konkurencyjności

- Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia w Polsce - powiedział Laszlo Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce. Kredyt w wysokości 700 mln EUR zostanie przeznaczony na realizację wybranych inwestycji w ramach czterech polskich programów operacyjnych: „Inteligentny Rozwój”, „Polska Cyfrowa”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz „Polska Wschodnia”. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie równego dostępu do technologii teleinformatycznych, między innymi poprzez rozwijanie e-administracji i handlu elektronicznego.

Długoterminowe wsparcie

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój EBI będzie wspierać rozwój szkolnictwa i gospodarki opartej na wiedzy — ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego — by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie". Kredyt udzielony przez EBI Ministerstwu Finansów został udzielony z długim okresem zapadalności i na atrakcyjnych warunkach cenowych. Początki współpracy między EBI a Polską sięgają roku 1990, kiedy to bank sfinansował pierwsze przedsięwzięcia objęte gwarancjami skarbu państwa. Ministerstwo Finansów jest stałym partnerem EBI, występującym zarówno w roli kredytobiorcy, jak i w roli gwaranta. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W roku 2013 kwota finansowania ze środków EBI w Polsce wyniosła 5,7 mld EUR.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Pozostałe wiadomości