Dla Skarbu PKO BP jak bankomat?

Najnowsze

TVN24Minister Grad ma większy apetyt na zyski PKO BP

Skarb Państwa łakomie spogląda na zyski PKO BP. Jak wynika ze słów ministra Aleksandra Grada, mozliwe jest, że zażąda on od banku dywidendy wyższej, niż ta proponowana przez zarząd. W myśl propozycji zarządu miałaby ona wynieść 60 groszy na akcję.

- Dywidenda z PKO BP może być wyższa od tej, którą zaproponował zarząd - powiedział dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister skarbu.

Zarząd banku rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 41,12 proc. zysku za 2009 r., co dawałoby wypłatę w wysokości 0,80 zł na jedną akcję. Walne zgromadzenie spółki zwołano na 25 czerwca.

Według propozycji zarządu dzień ustalenia prawa do dywidendy miałby przypaśc na 7 września, a dzień wypłaty dywidendy na 23 września br.

Z zysku za 2008 r. PKO BP przeznaczyło na wypłatę dywidendy 1 mld zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 2,88 mld zł, co oznacza wypłatę 1 zł dywidendy na akcję. Na kapitał rezerwowy przeznaczono natomiast kwotę 1,88 mld zł.

Według raportu rocznego PKO BP miał 2311,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 3139,19 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 2432,15 mln zł zysku netto wobec 2881,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Obecnie Skarb Państwa ma 40,99 proc. akcji PKO BP, Bank BGK - 10,25 proc., a pozostali akcjonariusze - 48,76 proc.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24