Deficyt obrotów większy

Najnowsze

sxc.huPonad pół miliarda euro deficytu rachunku obrotów bieżących

W marcu 2010 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących w Polsce wyniósł 559 milionów euro - poinformował Narodowy Bank Polski. To nie jest zbyt dobra informacja, bowiem analitycy rynkowi oczekiwali wprawdzie deficytu, ale na niższym poziomie - 513 milionów.

Polski eksport wyniósł w marcu 10 531 milionów euro, zaś import 11 045 milionów, co dało deficyt handlowy w wysokości 514 milionów euro.

Ujemne okazało się saldo dochodów (1 010 mln euro), natomiast dodatnie było saldo transferów bieżących (615 mln euro) i usług (350 mln euro).

Łącznie saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 559 mln euro.

"O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji, w omawianym miesiącu, w głównej mierze zadecydowały uzyskane przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich dochody z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości 921 mln euro (w tym: reinwestowane zyski w wysokości 623 mln euro, wypłacone dywidendy w wysokości 190 mln euro oraz zapłacone odsetki od kredytów otrzymanych 108 mln euro)" - podano w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

NBP podał także, że saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 606 mln euro. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących 425 mln euro, a w transferach kapitałowych 343 mln euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła 162 mln euro do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu