Czy Polska to państwo prawa?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Ponad połowa Polaków uważa, że Polska nie jest państwem prawa

Ponad połowa Polaków uważa, że Polska nie jest państwem prawa, 54 proc. ankietowanych jest zdania, że państwo nie szanuje swoich obywateli - wynika z sondażu PBS przeprowadzonego dla "Gazety Prawnej"

51 proc. badanych uważa, że nie żyje w państwie prawa. Przeciwnego zdania jest 42 proc. ankietowanych. Z kolei 59 proc. z nas sądzi, że nie wszyscy mają równe możliwości korzystania ze swoich praw, a 54 proc. Polaków uważa, że państwo nie szanuje swych obywateli.

Zdaniem respondentów najczęściej naruszane są prawa pracownicze - tak twierdzi 33 proc. z nich. 19 proc. ankietowanych wskazało na naruszanie prawa konsumenta, 18 proc. na prawa majątkowe, a 16 proc. na prawo administracyjne i skarbowe.

Zapytani jakich cech państwa prawa nie posiada Polska, 77 proc. spośród tych, którzy wyrazili opinię negatywną wskazało, że niektórzy obywatele stoją ponad prawem. 60 proc. jest zdania, że przedstawiciele państwa nie zawsze działają w ramach przepisów, a 59 proc. odpowiedziało, że przepisy naszego prawa nie są jasne i jednoznaczne.

Optymistyczny wynik przyniosła natomiast odpowiedź na pytanie o łapownictwo. 96 proc. respondentów zdecydowanie zaprzeczyło, by w ciągu ostatnich dwóch lat załatwiło jakąś sprawę, bądź ją przyspieszyło za pomocą łapówki.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1056 osób, które ukończyły 15 lat.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24