Czekają nas wielkie zmiany na rynku pocztowym

TVN24 Biznes

TVN24Czy Poczta Polska dopełni unijnych obowiązków?

Pełna liberalizacja rynków usług pocztowych w Unii Europejskiej nastąpi do 1 stycznia 2011 roku - postanowili ministrowie krajów członkowskich UE, zebrani w Luksemburgu. Dla 11 krajów, w tym Polski, przewidziano maksymalnie 2-letni okres przejściowy.

Chodzi o liberalizację obrotu przesyłkami do 50 gramów. Takie przesyłki to większość listów i tym samym bardzo intratny rynek. Obecnie w wielu krajach jest on zmonopolizowany przez narodowe poczty, jak np. Poczta Polska. Do tej pory w UE w pełni otwarty na konkurencję został jedynie rynek paczek.

Dla 11 państw: Cypru, Czech, Węgier, Grecji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Rumunii, Słowacji i Polski przewidziano osobny termin, który najpóźniej zamknie się w 2013 roku. Zgodnie z zasadą wzajemności, narodowe poczty tych krajów nie będą jednak mogły w tym czasie wejść na zliberalizowane rynki w innych krajach UE.

Punktem spornym w pracach nad dyrektywą była tzw. usługa powszechna, zwykle o znikomej rentowności. Chodzi o zagwarantowanie wszystkim obywatelom UE, że mogą dostawać i nadawać przesyłki przez co najmniej pięć dni w tygodniu "za rozsądną cenę", także na rzadko zaludnionych terenach wiejskich. Dlatego mają być powołane specjalne fundusze kompensacyjne, na które złożą się wszyscy operatorzy aktywni na rynku.

Reprezentujący Polskę w Luksemburgu minister transportu Jerzy Polaczek podkreślił, że okres przejściowy jest potrzebny Poczcie Polskiej, aby przygotowała się do wolnorynkowej konkurencji. - Jakość to jest wektor pracy całej firmy - zapewnił. Dodał, że wcześniej nasz rynek nie byłby gotowy do świadczenia wyższej jakości usług. Według niego, brak okresu przejściowego mógłby utrudnić sytuację na rynku.

Rzecznik Poczty Polskiej Radosław Kazimierski podkreślił, że ustalenie terminu liberalizacji na początek roku 2013 pozwoli Polsce na opracowanie sposobu finansowania tzw. usługi powszechnej, a szczególnie dostępu do niej dla każdego obywatela. Dodał, że czas jest również potrzebny po to, żeby dostosować polskie prawo do rozwiązań unijnych. - Trzeba albo zmienić całe Prawo pocztowe albo nowelizować istniejące - powiedział Kazimierski.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24