Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtela

Najnowsze


Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia 83,8 proc. akcji spółki Metelem, która jest właścicielem 100 proc. akcji Polkomtela, operatora sieci komórkowej Plus - podał Cyfrowy Polsat. Szacowana wartość Metelem to 6,15 mld zł.

W zamian za udziały w Metelem, jego udziałowcy nabędą nowo wyemitowane akcje Cyfrowego Polsatu. Jak napisano w komunikacie, także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia należącego do EBOiR pakietu 16,2 proc. udziałów w Metelem.

Spodziewane efekty

Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. - Wyceniliśmy Polkomtel metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), a atrakcyjny poziom wyceny potwierdziła analiza mnożników zarówno porównywalnych spółek, jak i ostatnio przeprowadzonych transakcji rynkowych. Ponadto, oczekujemy, że zakup Polkomtelu pozwoli nam osiągnąć bardzo wymierne synergie przychodowe oraz kosztowe, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność parametrów finansowych transakcji i stanowi znaczący potencjał do budowania wartości dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu.

W komunikacie podano, że zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje synergie operacyjne na ok. 3,5 mld zł oraz finansowe na ok. 0,5 mld zł w okresie do końca 2019 r. "Zarząd oczekuje, że synergie kosztowe i przychodowe powinny wpłynąć na wzrost marży EBITDA proforma o ok. 2 pkt. proc. do końca 2016 r. i kolejne ok. 1,5 pkt. proc. w latach 2017-2019" - podano w komunikacie. "Biorąc pod uwagę potencjalnie nową strukturę bilansu i skalę działalności obu podmiotów, zarząd Cyfrowego Polsatu widzi również realne możliwości znacznej poprawy warunków finansowania zadłużenia, poprzez niższe odsetki i korzystniejsze warunki kredytu, co powinno przynieść dodatkowe ok. 0,5 mld zł oszczędności do końca 2019 r." - dodano.

Bilans

Przychody pro forma nowej Grupy Cyfrowy Polsat (uwzględniającej grupę Metelem) na koniec III kw. 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1 proc., a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł. Całościowe zadłużenie netto Grupy Cyfrowy Polsat, z uwzględnieniem długu netto Cyfrowego Polsatu w wysokości 1,8 mld zł oraz przejętego zadłużenia netto Metelem w wysokości 10,2 mld zł, wyniesie 12 mld zł. W komunikacie podano również, że finalizacja transakcji jest oczekiwana w drugim kwartale 2014 r. i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu. "Zarząd Cyfrowego Polsatu oczekuje, że zamknie proces refinansowania na początku drugiego kwartału 2014 roku, co, w powiązaniu ze sporządzeniem prospektu emisyjnego na potrzeby dopuszczenia do obrotu na GPW akcji wyemitowanych dla wspólników Metelem, pozwoliłoby na zakończenie transakcji w oczekiwanym terminie" - podano w komunikacie.

Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie do 592,28 mln (lub 639,54 mln, w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji). Struktura akcjonariatu (pod względem głosów) będzie wyglądała następująco: Pola Investment 39,74 proc., Karswell 20,47 proc., Sensor Overseas 10,14 proc., Argumenol 7,52 proc., w wolnym obrocie 22,13 proc. (lub Pola Investment 37,45 proc., Karswell 19,29 proc., Sensor Overseas 9,55 proc., Argumenol 7,09 proc., EBOiR 5,77 proc., w wolnym obrocie 20,85 proc., w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji).

Wyniki

Dziś wyniki kwartalne ujawnił zarówno Cyfrowy Polsat jak i Polkomtel. Ta pierwsza spółka odnotowała 176,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2013 r. wobec 172,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Polkomtel po dziewięciu miesiącach ma 2,24 mld zł zysku EBITDA (wobec 2,17 mld zł przed rokiem), a przychody wyniosły 5,03 mld zł (wobec 5,36 mld zł przed rokiem).

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP