Coraz mniej bezrobotnych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Coraz więcej Polaków pracuje

Bezrobocie w marcu spadło do 11,1 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. W lutym wskaźnik wynosił 11,5 procent. Tylko co szósty bezrobotny ma prawo do zasiłku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2008 r. wyniosła 1,7 mln osób i była niższa niż przed miesiącem o 76,4 tys. osób - czyli o 4,3 procent.

W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 530,3 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 589,6 tys.).

Z ogólnej liczby bezrobotnych 44,9 procent mieszkało na wsi. Jednocześnie ponad połowa bezrobotnych - 971,5 tysięcy - to kobiety.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1451,9 tys. osób, czyli 85,3 procent wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych ( w lutym 1514,0 tys. osób,czyli 85,1 proc.). Spośród nich 45,1 procent to mieszkańcy wsi.

Urzędy zwalczyły bezrobocie?

"Spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki aktywizacji w ramach prac społecznie użytecznych, staży, szkoleń i przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz prac interwencyjnych i robót publicznych" - stwierdza FGUS w omówieniu wyników swych badań.

Wskazuje przy tym, że podobnie jak w lutym 2008 mniejsza była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Wskazuje tez, że więcej osób niż przed rokiem uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Według danych GUS w marcu 2008 r. do urzędów zgłoszono więcej ofert pracy niż w lutym br., ale mniej niż w marcu 2007 r.

Zarabiamy więcej

Według danych GUS wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-marzec 2008 roku była o 4,7 proc. wyższa niż w podobnym okresie 2007 roku.

Natomiast przeciętne zatrudnienie w tym czasie wzrosło o 3,6 procent, a zaś wynagrodzenie brutto o - 10,5 procent.

Źródło: GUS, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24